Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Staż w Komitecie Regionów


Komitet Regionów (ECR) szuka stażystów na 5-miesięczne płatne staże w biurze w Brukseli.

Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 27 państw członkowskich.

Stażyści są zapraszani do realizacji projektów dotyczących zagadnień istotnych dla europejskich regionów i miast.

Staże odbywają się w jednym z departamentów instytucji w Brukseli. Realizowane są w wymiarze 40h tygodniowo i trwają łącznie 5 miesięcy. Wynagrodzenie wynosi 1280 euro miesięcznie.  

Kandydaci muszą:

  • być obywatelem UE, w wyjątkowych przypadkach akceptowane są także kandydatury spoza UE;
  • ukończyć co najmniej pierwszy etap studiów przed upływem terminu składania wniosków;
  • mówić płynnie w jednym z oficjalnych języków UE i dobrze w drugim, jednym z nich musi być angielski lub francuski;
  • nie mieć doświadczenia pracy lub praktyk w unijnej instytucji trwającego dłużej niż 8 tygodni.

Termin aplikowania: 30 września 2023 r. 

W celu zgłoszenia swojej kandydatury należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W formularzu należy wybrać departament, którym stażysta jest zainteresowany.

Informacja o naborze.

Więcej informacji. 

stopka strony