Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Staż w Trybunale Obrachunkowym


Staż w Trybunale Obrachunkowym to okazja do zdobycia cennego doświadczenia zawodowego oraz zapoznania się z działalnością tej instytucji. 

Trybunał Obrachunkowy przeprowadza kontrolę budżetu i wydatków Unii Europejskiej oraz pomaga w prawidłowym wykorzystywaniu funduszy UE. 

Staże trwają od 3 do 5 miesięcy.

Kto może aplikować?
Kandydaci ubiegający się o staż powinni:
 - posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej (dopuszczalne są wyjątki);
 - posiadać dyplom potwierdzający ukończenie studiów licencjackich lub mieć ukończone co najmniej cztery semestry studiów na wyższej uczelni, na kierunku, który pokrywa się z obszarem działalności Trybunału;
 - nie mieć za sobą innego stażu w instytucji lub organie UE;
 - biegle posługiwać się jednym z języków urzędowych UE oraz znać b. dobrze inny język UE;
 - przedstawić zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zadań.

Wynagrodzenie

Staże mogą one być płatne (1500 euro na miesiąc) lub niepłatne. Ze względu na ograniczone środki przeznaczone w budżecie na ten cel, liczba płatnych staży jest ograniczona. 

Na staż można aplikować od 1 maja poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Trybunału.

stopka strony