Weź udział -

Opublikowane przez: Collegium Intermarium

Szkoła Zimowa Intermarium


Trwa rekrutacja do Szkoły Zimowej Intermarium, czyli tygodniowego spotkania dla młodych ludzi z regionu Międzymorza. Wydarzenie odbędzie się w Konstancinie Jeziornie. 

Cel

Zmiana układu sił w związku z wojną na Ukrainie, wewnętrzne napięcia i przekształcenia w Unii Europejskiej, próba wywierania przez instytucje UE presji na państwa członkowskie UE z Europy Środkowej i Wschodniej w kształtowaniu polityki wewnętrznej – to wszystko sprawia, że współpraca w ramach Międzymorza staje się cywilizacyjną koniecznością w najbliższej i dalszej przyszłości. 

W odpowiedzi na powyższe problemy Intermarium wychodzi ze szczególną inicjatywą - Zimową Szkołą, podczas której uczestnicy:

  • porozmawiają o przyszłości regionu;
  • będą mieli okazję spotkać rówieśników zaangażowanych w życie społeczne w swoich krajach oraz;
  • nawiązać relacje, które zaowocują współpracą na polu kultury, edukacji, polityki, energetyki.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Grzegorz Górny, Patryk Jaki, Andrzej Zybertowicz.

Zasady

Na Zimową Szkołę Intermarium składają się warsztaty i wykłady, które poprowadzą wybitne postaci polskiego życia społecznego i akademickiego, a także politycy. Nie zabraknie wycieczek krajoznawczych i biesiad przy ognisku lub kominku. 

Wydarzenie odbędzie się w Konstancinie Jeziornie, w pobliżu Warszawy. 

Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia. Twój koszt to tylko koszt podróży i opłata akomodacyjna – 50 euro od osoby.

Kto może aplikować

Zapraszamy osoby od 18 do 26 roku życia. W wyjątkowych przypadkach przyjmowane będą również osoby od 16 roku życia, jeśli wykażą się zaangażowaniem w życie społeczne.

Formalności aplikacyjne

CV oraz kilka słów o kandydacie należy przesłać na adres email: kontakt@collegiumintermarium. W tytule emaila prosimy wpisać: “Szkoła Zimowa Intermarium”.

Dofinansowanie

Projekt uzyskał dofinansowanie Fundacji Orlen oraz Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. 

Opłaty uczestników

  • Opłata rejestracyjna 50.00 EUR

Koordynator (os. odpowiedzialna za ofertę)

Aleksandra Drab
e-mail: kontakt@collegiumintermarium.org

Organizacja partnerska

Uczelnia Collegium Intermarium
Polska, Warszawa
https://collegiumintermarium.org/
e-mail: kontakt@collegiumintermarium.org
stopka strony