Weź udział -

Opublikowane przez: Fundacja Rysy

Wielkopolska K.A.W.A. organiczna

Klub Aktywnych Animatorów i Wolontariuszy pracy organicznej


Fundacja Rysy zaprasza wielkopolskie szkoły do udziału w darmowych warsztatach z eurodeskowymi grami planszowymi i zachęca do skorzystania z możliwości dofinansowania szkolnych inicjatyw uczniów.

Zasady

Warsztaty realizowane są na żywo z wykorzystaniem edukacyjnych gier planszowych: Euroszanse i EU on Board.

Szkoły, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, otrzymają również darmowe profesjonalne materiały informacyjne i katalogi dot. m.in. takich programów jak Erasmus +, czy Europejski Korpus Solidarności. 

Projekt będzie trwać 3 lata: 2023-2025; co roku fundacja będzie dysponować nową pulę środków na dofinansowanie szkolnych inicjatyw uczniów lub Samorządów Uczniowskich.

W pierwszej kolejności do udziału w projekcie zostaną zaproszone szkoły, które zgłoszą większą liczbę chętnych klas. Zależy nam, by z każdej zgłoszonej szkoły udział w warsztatach wzięło minimum 8 lub 12 klas (200-300 uczniów) rocznie.

Dofinansowanie

Każda szkoła, której uczniowie wezmą udział w 2-godzinnych warsztatach, będzie mogła skorzystać z możliwości dofinansowania szkolnych inicjatyw uczniów lub Samorządów Uczniowskich w wysokości 400-800 zł.

Dodatkowe informacje

Warsztaty i inicjatywy realizowane są w ramach zadania “K.A.W.A. organiczna. Młodzieżowa praca organiczna na Szlaku Kościołów Drewnianych Wielkopolski” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030.

Koordynator (os. odpowiedzialna za ofertę)

Maciej Tomkowiak
e-mail: mt@fundacjarysy.pl
tel: 48784612032
Marcin Szafrański
e-mail: marcin@fundacjarysy.pl
tel: 518165037

Oferta pochodzi ze strony: https://www.facebook.com/fundacjarysy

stopka strony