Weź udział -

Opublikowane przez: STOWARZYSZENIE LEVEL UP
logo LEVEL UP

Wolontariat, podaj dalej

Rozwiń swoje umiejętności cyfrowe!


Jesteś młodą osobą i chcesz rozwinąć swoje kompetencje społeczne i zawodowe? Masz problem ze zdobyciem pierwszych doświadczeń zawodowych lub chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności? Zgłoś się do projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Level-Up!

Kto może aplikować

Aplikować mogą osoby w przedziale 15 - 26 lat z województwa łódzkiego można zapisać się na pojedyncze warsztaty, lub brać udział w każdych, tj. od 18 stycznia do 25 kwietnia 2024 r. (szczegóły poniżej). 

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą zgłoszenia od osób:
- mających trudności, ze zdobyciem pierwszego doświadczenia zawodowego lub mających przerwę w zatrudnieniu i gotowych utrzymać aktywność zawodową, mimo problemów ze znalezieniem pracy;
- z terenów, w których inicjatywy wolontariackie są rzadkością;
- nie posiadających wiedzy o wolontariacie i możliwościach, jakie daje;
- otwartych na rozwój i pozyskiwanie nowych kompetencji, mimo trudności na rynku pracy;
- uczestniczących w stacjonarnym wolontariacie i gotowych poznać formę wolontariatu wirtualnego (e-wolontariatu) lub chcących się udzielać wolontaryjnie online i offline.

Dodatkowe informacje

W ramach projektu “Wolontariat, podaj dalej”, odbędą się 4 warsztaty kompetencji cyfrowych: 

- Styczeń (stacjonarnie) 18.01.2024 - warsztaty umiejętności cyfrowych - dot. podstawowych platform pracy zdalnej: Zoom, Discord, Trello, narzędzia Google;

- Luty (stacjonarnie) 22.02.2024 - warsztaty z umiejętności cyfrowych - dotyczyć będą wykorzystywania social mediów w marketingu i promocji działań wolontariackich;

- Marzec (stacjonarnie) 21.03.2024- warsztaty umiejętności cyfrowych - stawianie swojej własnej strony internetowej i rozwijaniu jej przy wykorzystaniu narzędzia WordPress;

- Kwiecień (stacjonarnie) 25.04.2024- warsztaty dot. e-wolontariatu oraz programu Erasmus+.

Aplikować mogą osoby zdecydowane brać aktywny udział w wydarzeniach przez cały okres trwania projektu.

Formularz aplikacyjny dostępny jest tutaj: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfknlmwWIn3jcSUr3rBn4yNb30IQKhY83wMsZLTer5nYofnEA/viewform

Koordynator (os. odpowiedzialna za ofertę)

Klaudia Krawczyk
e-mail: office@levelupngo.com
stopka strony