Eurolekcje -

Papiery do kariery

Warsztaty uczą, jak odnaleźć się na rynku pracy i edukacji, poznać swoje słabe i mocne strony oraz dobrze prezentować swoje kwalifikacje.


Uczniowie analizują swoje kompetencje i dyskutują nad użytecznością dokumentów, które te kompetencje potwierdzają. W czasie zajęć dogłębnie poznają i analizują dokumenty składające się na portfolio Europassa. Uczą się je wypełniać i przekonują się, dlaczego warto  korzystać z nich przy ocenie i prezentowaniu swoich umiejętności i kwalifikacji potencjalnym pracodawcom.

Lekcje i warsztaty „Papiery do kariery” to efekt partnerstwa pomiędzy dwoma unijnymi programami: Europassem i Eurodeskiem. Tak jak pozostałe zajęcia oferowane przez Eurodesk Polska warsztaty mają dwie wersje: lekcyjną - 45-minutową, i warsztatową - 90-minutową.

Metody pracy: pogadanka, burza mózgów, praca w grupach, praca indywidualna, analiza case study.

#papierydokariery   #eurolekcje

Data utworzenia:

stopka strony