Były sobie pieniądze


Lekcje edukacji finansowej dla przedszkolaków i uczniów klas I- III szkół podstawowych.

Cel

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy finansowej dzieci oraz wprowadzenie ich w świat finansów tak, aby potrafiły lepiej funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie. 

Cele programu są realizowane poprzez przeprowadzenie autorskich lekcji o finansach dla dzieci w określonych grupach wiekowych, których tematyka związana jest z zakresem znajomości m.in. podstaw ekonomii, zarządzania finansami osobistymi, roli i funkcji banków ale również umiejętności krytycznego myślenia i zastosowania tej wiedzy w praktyce oraz podejmowania racjonalnych wyborów konsumenckich. 

Do scenariusza lekcji dołączony jest odpowiedni do wieku pakiet edukacyjny, który docelowo zostaje w danej placówce. 

Pakiet przedszkolny zawiera: film edukacyjny „Skąd się biorą pieniądze?”, plansze „Historia pieniądza”, sklepik – zabawka, bankomat-zabawka, przykładowe scenariusze zajęć, skarbonki. 

Pakiet szkolny zawiera: film edukacyjny „Skąd się biorą pieniądze?”, plansze „Historia pieniądza”, przykładowe scenariusze zajęć, komplet bilonu, skarbonki. 

Kto może aplikować

Do udziału mogą zgłosić się jedynie szkoły i przedszkola państwowe, które realizować będą Program na terenie gmin do 100 tysięcy mieszkańców.

Projekt nie dotyczy szkół i przedszkoli prywatnych.

Zasady

W ramach Programu, Placówka: 

a) przedszkolna zrealizuje z minimum jedną grupą, co najmniej trzy zajęcia w terminie określonym regulaminem,

b) szkolna zrealizuje z minimum jedną klasą, co najmniej trzy zajęcia w terminie określonym regulaminem.

W ramach Programu Organizator: 

  • opracuje i udostępni Placówkom za zasadach określonych w Regulaminie gotowe scenariusze lekcji oraz pomoce dydaktyczne w ramach Programu;
  • przygotuje zaświadczenia o współpracy dla Nauczycieli, którzy realizowali Program;
  • przygotuje certyfikaty poświadczające udział w Programie dla dzieci biorących udział w zajęciach.

Formalności aplikacyjne

Zgłoszenie Placówki do udziału w Programie następuje poprzez: poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego online zamieszczonego na stronie www.dotacje.fundacjabgk.pl/login (klawisz „Utwórz konto”) i zaakceptowanie Regulaminu. 

W przypadku zakwalifikowania do udziału w Programie wraz z potwierdzeniem przyjęcia Placówki do Programu, Organizator prześle pakiety edukacyjne niezbędne do realizacji Programu. Pakiety stają się własnością Edukatora oraz dziecka. 

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie o konkursie.

stopka strony