Były sobie pieniądze


Lekcje edukacji finansowej dla przedszkolaków i uczniów klas I- III szkół podstawowych.

Cel

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy finansowej dzieci oraz wprowadzenie ich w świat finansów tak, aby potrafiły lepiej funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie. 

Cele programu są realizowane poprzez przeprowadzenie autorskich lekcji o finansach dla dzieci w określonych grupach wiekowych, których tematyka związana jest z zakresem znajomości m.in. podstaw ekonomii, zarządzania finansami osobistymi, roli i funkcji banków ale również umiejętności krytycznego myślenia i zastosowania tej wiedzy w praktyce oraz podejmowania racjonalnych wyborów konsumenckich. 

Do scenariusza lekcji dołączony jest odpowiedni do wieku pakiet edukacyjny, który docelowo zostaje w danej placówce. 

Pakiet przedszkolny zawiera: film edukacyjny „Skąd się biorą pieniądze?”, plansze „Historia pieniądza”, sklepik – zabawka, bankomat-zabawka, przykładowe scenariusze zajęć, skarbonki. 

Pakiet szkolny zawiera: film edukacyjny „Skąd się biorą pieniądze?”, plansze „Historia pieniądza”, przykładowe scenariusze zajęć, komplet bilonu, skarbonki. 

Kto może aplikować

Do udziału mogą zgłosić się jedynie szkoły i przedszkola państwowe, które realizować będą Program na terenie gmin do 100 tysięcy mieszkańców (stan ludności na dzień 31.12.2019). 

Projekt nie dotyczy szkół i przedszkoli prywatnych.

Zasady

W ramach Programu, Placówka: 

a) przedszkolna zrealizuje z minimum jedną grupą, co najmniej trzy zajęcia w terminie od 28 lutego 2022 r. do 31 maja 2022 r.; 

b) szkolna zrealizuje z minimum jedną klasą, co najmniej trzy zajęcia w terminie od 28 lutego 2022 r. do 31 maja 2022 r.

W ramach Programu Organizator: 

  • opracuje i udostępni Placówkom za zasadach określonych w Regulaminie gotowe scenariusze lekcji oraz pomoce dydaktyczne w ramach Programu;
  • przygotuje zaświadczenia o współpracy dla Nauczycieli, którzy realizowali Program;
  • przygotuje certyfikaty poświadczające udział w Programie dla dzieci biorących udział w zajęciach.

Formalności aplikacyjne

Zgłoszenie Placówki do udziału w Programie następuje poprzez: poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego online zamieszczonego na stronie www.dotacje.fundacjabgk.pl/login (klawisz „Utwórz konto”) i zaakceptowanie Regulaminu. 

W przypadku zakwalifikowania do udziału w Programie wraz z potwierdzeniem przyjęcia Placówki do Programu, Organizator prześle pakiety edukacyjne niezbędne do realizacji Programu. Pakiety stają się własnością Edukatora oraz dziecka. 

Dodatkowe informacje

Regulamin konkursu.

Wyniki programu zostaną umieszczone na stronie www.fundacjabgk.pl w dniu 15.10.2021 r. 

Opiekun projektu: Marcel Kupis, marcel.kupis@fundacjabgk.pl

stopka strony