Dzieci Kapitana Nemo


Dzieci Kapitana Nemo to projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces naukowy, artystyczny lub biznesowy.

Cel

Celem programu jest przypomnienie i ocalenie od zapomnienia sylwetek Polaków żyjących w XIX i XX wieku, których osiągnięcia, odkrycia czy wynalazki zrewolucjonizowały myśl ludzką i zmieniły postrzeganie świata. Ich sukcesy powinny stać się przykładem i inspiracją dla młodych rodaków.

Zasady

Zgłaszane projekty historyczne mogą dotyczyć sukcesów osiąganych w różnych dziedzinach: naukowych, artystycznych czy biznesowych. Projekt nie powinien jednak dotyczyć postaci powszechnie znanych: przywódców politycznych, bojowników narodowowyzwoleńczych, dowódców wojskowych.

Odbiorcy:
uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych (wszystkie klasy), uczący się w gminach do 100 tys. mieszkańców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Projekt może być realizowany w formie:

  • warsztatów,
  • lekcji tematycznych,
  • wystaw,
  • gier terenowych, miejskich, planszowych itp.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:
przygotowanie zajęć/warsztatów

  • zakup materiałów edukacyjnych/dydaktycznych itp.
  • koordynację projektu
  • koszty księgowości
  • wynajem sali

Organizator przyzna maksymalnie 30 grantów. Wyniki zostaną ogłoszone 22 czerwca br.

Kto może aplikować

O dofinansowanie mogą starać się:
- fundacje, stowarzyszenia;
- szkoły podstawowe i ponadpodstawowe;
- biblioteki publiczne;
- domy kultury.

Formalności aplikacyjne

Wnioski składa się poprzez dotacje.fundacjabgk.pl/login

Dofinansowanie

Kwota dotacji może wynieść maksymalnie 20 000 zł.

Idea projektu

Opiekun projektu:
Konrad Pytlakowski
e-mail: konrad.pytlakowski@fundacjabgk.pl

Ogłoszenie o konkursie.

Regulamin konkursu.

stopka strony