Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego


Konkurs na najlepsze projekty poświęcone wydarzeniom w UE, integracji i kwestiom dotyczącym tożsamości europejskiej.

Konkurs organizowany przez Parlament Europejski i  Fundację Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu dla młodych ludzi ze wszystkich państw członkowskich UE, poświęcony kwestiom związanym z rozwojem UE, integracją i tożsamością europejską.

Kto może aplikować

 1. Konkurs jest otwarty dla osób w wieku 16-30 lat;
 2. Uczestnicy muszą być obywatelami lub mieszkańcami jednego z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej;
 3. Kandydatem może być:
  - osoba fizyczna;
  - grupa osób;
  - organizacja (osoba odpowiedzialna reprezentująca organizację musi spełniać kryteria opisane w pkt 1 i 2).

Zasady

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego jest przyznawana za projekty, które:

 • sprzyjają wzajemnemu zrozumieniu na szczeblu europejskim i międzynarodowym na fundamencie wartości demokratycznych (takich jak poszanowanie godności ludzkiej, swobód, równości, praworządności i praw człowieka);
 • budzą wspólne poczucie tożsamości europejskiej i propagują integrację europejską;
 • zachęcają innych młodych ludzi w Europie do zaangażowania na rzecz demokracji;
 • przedstawiają praktyczne przykłady tworzenia przez Europejczyków jednej wspólnoty.

Projekty mogą mieć charakter krajowy lub międzynarodowy i dotyczyć organizacji różnych wydarzeń dla osób młodych, np. wymian młodzieży, gier symulacyjnych, festiwali młodzieżowych poświęconych sprawom politycznym, wystaw, szkoleń, projektów internetowych, itp.

Formalności aplikacyjne

Formularze zgłoszeń wypełnia się online na stronie internetowej nagrody.

Ewentualne pytania należy kierować na adres e-mail: youth@europarl.europa.eu

Selekcja odbywa się w dwóch etapach. Najpierw krajowe jury w każdym państwie członkowskim wybiera najlepszy projekt krajowy. Następnie spośród 27 zwycięskich projektów krajowych europejskie jury wybiera trzy zwycięskie projekty europejskie.

Nagrody

Za trzy zwycięskie projekty europejskie przyznawane są następujące nagrody: nagroda za zajęcie pierwszego miejsca wynosi 7500 EUR, za zajęcie drugiego miejsca – 5000 EUR, a za zajęcie trzeciego miejsca – 2500 EUR.

Jeden przedstawiciel każdego ze zwycięskich projektów krajowych zostanie zaproszony na uroczystość wręczenia Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego.

W ramach nagrody europejscy laureaci otrzymają zaproszenie do zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego (w Brukseli lub w Strasburgu).

#konkursy #kultura #demokracja #młodzież #Europa

stopka strony