Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego


Konkurs dla młodzieży poświęcony wydarzeniom w UE, integracji i kwestiom dotyczącym tożsamości europejskiej.

Konkurs organizowany przez Parlament Europejski i  Fundację Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu dla młodych ludzi ze wszystkich państw członkowskich UE, poświęcony kwestiom związanym z rozwojem UE, integracją i tożsamością europejską.

Tematyka konkursu
Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego jest przyznawana za projekty, które:

  • propagują współpracę i wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym z uwzględnieniem wartości demokratycznych (takich jak np.: poszanowanie godności ludzkiej, swobód, równości, praworządności i praw człowieka);
  • budzą wspólne poczucie tożsamości europejskiej i propagują integrację europejską;
  • zachęcają innych młodych ludzi w Europie do angażowania się w działania na rzecz demokracji;
  • dają praktyczny przykład współżycia Europejczyków jako wspólnoty.

Projekty mogą obejmować różnego rodzaju wydarzenia skierowane do młodych ludzi, wymiany młodzieżowe lub projekty internetowe o wymiarze europejskim.

Warunki uczestnictwa:
- Konkurs jest otwarty dla osób w wieku 16-30 lat;
- Uczestnicy muszą być obywatelami lub mieszkańcami jednego z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej;
- Zgłoszenia można składać indywidualnie lub grupowo; projekty grupowe i międzynarodowe można zgłaszać w tylko jednym kraju;
 
Procedura selekcji:
Selekcja odbywa się w dwóch etapach. Najpierw krajowe jury w każdym państwie członkowskim wybiera najlepszy projekt krajowy. Następnie spośród 27 zwycięskich projektów krajowych europejskie jury wybiera trzy zwycięskie projekty europejskie.

Jury krajowe w każdym państwie członkowskim składa się z dwóch posłów do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawiciela młodzieży i jest wybierane co roku. Więcej informacji na temat krajowej procedury selekcji w twoim państwie członkowskim udzieli biuro kontaktowe Parlamentu Europejskiego w twoim kraju

W skład jury europejskiego, które wybiera trzech laureatów europejskich, wchodzą:

  • przewodniczący Parlamentu Europejskiego;
  • dwóch posłów do Parlamentu Europejskiego;
  • trzech przedstawicieli Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie;
  • dwóch przedstawicieli młodzieży (w tym wcześniejszych laureatów nagrody).

Nagrody:
Za trzy zwycięskie projekty europejskie przyznawane są następujące nagrody: nagroda za zajęcie pierwszego miejsca wynosi 7500 EUR, za zajęcie drugiego miejsca – 5000 EUR, a za zajęcie trzeciego miejsca – 2500 EUR.

Jeden przedstawiciel każdego ze zwycięskich projektów krajowych zostanie zaproszony na uroczystość wręczenia Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego, która odbędzie się w maju w Akwizgranie.

W ramach nagrody europejscy laureaci otrzymają zaproszenie do zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego (w Brukseli lub w Strasburgu).

Jak aplikować
Formularze zgłoszeń wypełnia się online na stronie internetowej nagrody.

Ewentualne pytania należy kierować na adres e-mail: youth@europarl.europa.eu


Więcej informacji o zasadach znajduje się na stronie internetowej oraz w Biurach Informacyjnych Parlamentu Europejskiego w Polsce.

#konkursy #kultura #demokracja #młodzież

stopka strony