Granty -

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego


Konkurs dla młodzieży poświęcony wydarzeniom w UE, integracji i kwestiom dotyczącym tożsamości europejskiej.

Konkurs organizowany przez Parlament Europejski i  Fundację Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu dla młodych ludzi ze wszystkich państw członkowskich UE, poświęcony kwestiom związanym z rozwojem UE, integracją i tożsamością europejską.

Tematyka konkursu
Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego jest przyznawana za projekty, które:
- propagują wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym;
- budzą wspólne poczucie europejskiej tożsamości i integracji;
- proponują wzorce postępowania młodym ludziom w Europie i dają praktyczne przykłady tworzenia przez Europejczyków jednej wspólnoty.

Projekty mogą obejmować różnego rodzaju wydarzenia skierowane do młodych ludzi, wymiany młodzieżowe lub projekty internetowe o wymiarze europejskim.

Warunki uczestnictwa:
- Konkurs jest otwarty dla osób w wieku 16-30 lat;
- Uczestnicy muszą być obywatelami lub mieszkańcami jednego z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej;
- Zgłoszenia można składać indywidualnie lub grupowo; projekty grupowe i międzynarodowe można zgłaszać w tylko jednym kraju;


Procedura selekcji:

Laureat Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego zostanie wyłoniony w dwuetapowej procedurze.
- Etap pierwszy: krajowe jury, złożone z co najmniej dwóch posłów do Parlamentu Europejskiego i z jednego przedstawiciela organizacji młodzieżowych, dokona wyboru jednego krajowego laureata w każdym z 27 państw członkowskich.
- Etap drugi: europejskie jury, złożone z trzech posłów do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz czterech przedstawicieli Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie (Aachen), wyłoni zwycięzcę konkursu spośród 27 projektów zgłoszonych przez poszczególne kraje.

Nagrody:
- Nagroda dla najlepszego projektu wynosi 7500 euro, dla drugiego miejsca 5000 euro, dla trzeciego miejsca 2500 euro.
- Jeden przedstawiciel każdego z 27 krajowych laureatów zostanie zaproszony na kilka dni do Akwizgranu (Niemcy), aby wziąć udział w różnych wydarzeniach, w tym w uroczystości wręczenia Europejskiej Nagrody dla Młodzieży.
- Nagrody dla trzech najlepszych projektów zostaną wręczone przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przez przedstawiciela akwizgrańskiej Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego.
- W ramach nagrody trzej laureaci otrzymają zaproszenie do zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego (w Brukseli lub Strasburgu).
- Projekt zyska także znaczny rozgłos za pośrednictwem kanałów medialnych Parlamentu Europejskiego i Fundacji.

Jak aplikować
Formularze zgłoszeń wypełnia się online na stronie internetowej nagrody.


Więcej informacji o zasadach znajduje się na stronie internetowej oraz w Biurach Informacyjnych Parlamentu Europejskiego w Polsce.

#konkursy #kultura #demokracja #młodzież