Fundusz Solidarności z Ukrainą


Fundusz oferuje wsparcie instytucjonalne organizacjom społecznym, które w sposób systemowy i długofalowy udzielają pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Dotacje otrzymać mogą organizacje świadczące bezpośrednią pomoc humanitarną, medyczną, prawną, psychologiczną, socjalno-bytową dla osób przekraczających granicę, a także oferujące długoterminowe wsparcie podczas ich pobytu w Polsce (w tym pomoc w znalezieniu zakwaterowania i zatrudnienia, opieki na dziećmi, adaptacji w nowych warunkach, etc.).

Kto może aplikować

Wsparcie z Funduszu otrzymać będą mogły zaproszone imiennie organizacje społeczne, które mają doświadczenie i kompetencje w pracy z i na rzecz uchodźców/czyń i migrantów/tek oraz współpracują z innymi organizacjami i instytucjami.

Formalności aplikacyjne

Wnioski rozpatruje komisja Funduszu złożona z pracowników i pracowniczek Fundacji Batorego. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd.

Kontakt: ukraina@batory.org.pl

Dofinansowanie

Wysokość dotacji uzależniona będzie od potrzeb i planu działań przedstawionych we wniosku.

Przyznane dotacje będzie można przeznaczyć na wszystkie koszty niezbędne do funkcjonowania organizacji: zatrudnienie dodatkowego personelu, koszty koordynacji, komunikacji i transportu, wynagrodzeń specjalistów (psychologów, tłumaczy, prawników, asystentów kulturowych etc.),  koszty wynajęcia, wyposażenia i utrzymania lokalu, zakup sprzętu, opłat telefonicznych i mediów, księgowości, wszystkie inne koszty uzasadnione kryzysową sytuacją, których nie można sfinansować z innych źródeł (zbiórek, grantów, środków publicznych czy darowizn).

Budżet

Planowany budżet Funduszu: 2,5 miliona złotych.
Okres wydatkowania dotacji: 12 miesięcy.

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie o konkursie.

stopka strony