Międzynarodowy konkurs na esej


Ten coroczny konkurs na esej jest organizowany w celu wykorzystania energii, kreatywności i inicjatywy młodzieży na świecie w promowaniu kultury pokoju i zrównoważonego rozwoju. Ma również na celu zainspirowanie społeczeństwa do uczenia się od młodych jak każdy z nas może zmienić świat. 

“Moje doświadczenie w przezwyciężaniu konfliktów”

Konflikty powstają z różnych powodów, w tym z różnic w opiniach i wartościach. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się przezwyciężyć konflikt, w którym brałeś udział? Co dało Ci te doświadczenie? Jak chcesz wykorzystać to, czego się nauczyłeś, dla własnego życia i społeczeństwa?

Zasady udziału w konkursie:

 • eseje mogą nadsyłać młodzi ludzie w wieku do 25 lat, w dwóch kategoriach wiekowych: 
       → dzieci: (do 14 lat);
       → młodzież (15-25 lat);
 • eseje powinny liczyć nie więcej niż 700 słów (nie licząc tytułu) i napisane w język angielskim lub francuskim. Esej w języku japońskim może liczyć nie więcej niż 1600 znaków;
 • esej może mieć formę elektroniczną lub papierową (wydruk komputerowy lub maszynopis);
 • każdy esej powinien mieć stronę tytułową zawierającą następujące informacje: kategoria (dzieci lub młodzież), tytuł eseju, imię i nazwisko autora eseju, jego obecny adres, telefon, e-mail, narodowość, wiek, płeć, nazwę szkoły i klasę, liczba słów w eseju. Nauczyciele i osoby pracujące z młodzieżą mogą nadsyłać eseje napisane przez swoich uczniów (podopiecznych). W takim wypadku należy załączyć listę autorów wraz z kontaktem do nauczyciela – opiekuna młodzieży (eseje nie zawierające wszystkich powyższych informacji nie będą oceniane);
 • eseje powinny być oryginalne i nigdzie niepublikowane;
 • każdy esej może mieć jedynie jednego autora. Eseje mające kilku autorów nie będą oceniane;
 • prawa autorskie nadesłanych esejów przechodzą na organizatora.

Zgłoszenia
Prace konkursowe można przesyłać pocztą lub poprzez formularz internetowy, po wcześniejszym zarejestrowaniu się. Nauczyciele mogą zgłaszać zbiorowo eseje uczniów ze swojej szkoły (same eseje mogą być jednak tylko pracą indywidualną).

Nagrody, przyznawane osobno w obu kategoriach
- I nagroda: certyfikat i nagroda pieniężna w wysokości 100.000 jenów (ok. 660 USD) oraz upominek. 
- II nagroda (x2): certyfikat i nagroda pieniężna w wysokości 50.000 jenów (ok. 330 USD) oraz upominek.
- III nagroda (x5): certyfikat i upominek
- Wyróżnienia (x25): certyfikat i upominek

Organizator przewiduje możliwość przyznania nagrody dla najlepszej szkoły.

Więcej informacji na stronie organizatora

#konkurs #esej #szkoła #młodzież

stopka strony