Granty -

Kreatywna Europa - Komponent Kultura - PLATFORMY EUROPEJSKIE


Wspieranie międzynarodowych projektów, które przyczyniają się przede wszystkim do zwiększenie widoczności i rozpowszechniania wschodzących europejskich artystów i dzieł w Europie i poza nią.

Kto może aplikować

Platforma europejska powinna składać się z  podmiotu koordynującego i organizacji członkowskich o wspólnej strategii artystycznej i brandingowej.

Platforma musi składać się z podmiotu koordynującego i co najmniej 11 organizacji członkowskich.

Wszyscy członkowie platformy europejskiej muszą posiadać osobowość prawną i mieć siedzibę w co najmniej 12 różnych kwalifikujących się krajach. Dodatkowe kryterium dotyczące wnioskodawcy (podmiotu koordynującęgo) to konieczność posiadania osobowości prawnej od co najmniej 2 lat do dnia, w którym upływa termin składania wniosków.

Zasady

Projekty powinny wspierać obiegu twórców i ich dzieł, wzmacniać rozpoznawalność i widoczność artystów oraz twórców sektora kultury i kreatywnego w Europie i poza nią. Istotnym aspektem jest zwiększanie dostępu do kultury i sztuki oraz zwiększanie uczestnictwa w kulturze, w tym budowanie i rozwój publiczności, a także kreowanie nowych i zrównoważonych (zielona transformacja sektorów kultury i kreatywnego) przestrzeni kultury i sztuki.

Platformy europejskie powinny skupiać się na następujących działaniach priorytetowych:

  • wspieranie wschodzących artystów i specjalistów w dziedzinie kultury
  • promowanie sprawiedliwego, integracyjnego i zróżnicowanego środowiska dla wschodzących artystów
  • dążenie do zrównoważonego rozwoju i poprawa świadomości w sektorach poprzez  proponowania i opracowywania praktyk, które przyczyniają się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

Zgodnie z wymaganiami formalnymi platforma powinna realizować wspólną strategię artystyczną i dążyć do wypracowania „europejskiej” marki. W ramach projektu należy założyć wsparcie co najmniej 50 wschodzących artystów rocznie.
Planując działania projektowe należy pamiętać, że co najmniej 70% przyznanej kwoty rocznie musi być przeznaczone i wydatkowane na program artystyczny.
Platformy europejskie powinny mieć wyraźne założenia dotyczące rozwoju/kontynuacji projektu i dążyć do budowania silnej pozycji dążącej do zwiększenia liczby jej członków (efekt długofalowy).

Formalności aplikacyjne

Proces składania wniosków i załączników do nich odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Proces aplikacji.

Informacje o konkursach są ogłaszane na stronie internetowej Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury, a konkursy wniosków prowadzone są poprzez portal Funding & Tender Opportunities.

Jak złożyć wniosek  na portalu F&T – prezentacja

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities. Poniżej przedstawiamy jak to zrobić krok po kroku.

Ogłoszenie o konkursie.

Dofinansowanie

Budżet dostępny dla tego wezwania wynosi 47 400 000 euro.

Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 80% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 2 800 000 euro (kwota przydzielana – w dotacji rocznej – członkom platformy może wynosić maksymalnie 60 000 euro).

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stronie grantu.

#kreatywnaeuropa #komponentkultura #granty #kultura #platformyeuropejskie

stopka strony