Granty -

Kreatywna Europa - Komponent Międzysektorowy - NEWS – JOURNALISM PARTNERSHIPS


Wsparcie działań dotyczących zachowania wolności prasy oraz jej pluralizmu, a także rozwoju umiejętności korzystania z mediów, w szczególności w celu przeciwdziałania dezinformacji w internecie.

Cel

Działania powinny obejmować co najmniej jeden z następujących priorytetów: Wspólna transformacja biznesowa i/lub Wspólne projekty dziennikarskie. Można uwzględnić nakładające się działania łączące oba priorytety.

 

  • Priorytet 1: Wspieranie transformacji biznesowej opartej na współpracy

Projekty mogą mieć na celu opracowanie m.in. lepszych modeli przychodów, modeli zarządzania, nowych podejść do rozwoju widowni i marketingu, opracowania wspólnych standardów zawodowych/technicznych, nowych rodzajów redakcji, sieci dystrybucji lub innych modeli wymiany treści między mediami informacyjnymi w krajach UE lub pomoc małym organizacjom w rozwijaniu gotowości biznesowej. W tym celu projekty mogą obejmować wydarzenia, szkolenia i warsztaty online dla profesjonalistów z dziedziny mediów, programy wymiany, mapowanie najlepszych praktyk, ogólnosektorowe opracowywanie standardów technicznych, produkcję praktycznych przewodników, opracowywanie i testowanie platform i rozwiązań technicznych służących do wymiany pomysłów i najlepsze praktyki, działania promocyjne lub inne działania mające na celu utrzymanie rentowności sektora. Wnioskodawcy powinni zaproponować działania, które mogą również przynieść korzyści mediom regionalnym, lokalnym lub społecznościowym, które są ważne dla demokracji, ale często nie mają możliwości dostosowania się do środowiska cyfrowego.

 

  • Priorytet 2: Wspieranie wspólnych projektów dziennikarskich

Profesjonalna współpraca może zwiększyć wydajność i jakość raportowania. Projekty mogą zatem testować oryginalne raporty oraz innowacyjne metody i formaty produkcji. Projekty mogą mieć na celu zwiększenie wymiany najlepszych praktyk wśród dziennikarzy i optymalizację przepływu pracy dla tych gatunków dziennikarskich, które wymagają więcej czasu i zasobów. W tym celu projekty mogą obejmować wydarzenia, szkolenia i warsztaty online dla dziennikarzy, wspólne opracowywanie wytycznych i standardów redakcyjnych, programy wymiany, programy mentoringu online, wsparcie finansowe dla wspólnych projektów dziennikarskich, działania promocyjne lub inne działania mające na celu utrzymanie jakości i różnorodności dziennikarstwo.

Kto może aplikować

Wnioski muszą zostać złożone przez konsorcjum składające się z co najmniej 3 wnioskodawców z co najmniej 3 różnych krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa. Konsorcja mogą obejmować media non-profit, publiczne i prywatne (w tym prasę pisaną/internetową, radio/podcasty, telewizję itp.), a także inne organizacje skupiające się na mediach informacyjnych (w tym stowarzyszenia medialne, organizacje pozarządowe, fundusze dziennikarskie, organizacja szkolące skupiające na na profesjonalistach w dziedzinie mediów).

Formalności aplikacyjne

Proces składania wniosków i załączników do nich odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Proces aplikacji.

Informacje o konkursach są ogłaszane na stronie internetowej Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury, a konkursy wniosków prowadzone są poprzez portal Funding & Tender Opportunities.

Jak złożyć wniosek  na portalu F&T – prezentacja

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities. Poniżej przedstawiamy jak to zrobić krok po kroku.

Dofinansowanie

Budżet dostępny dla tego wezwania wynosi 7 600 000 euro.

Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 80% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stronie grantu.

#kreatywnaeuropa #komponentmiedzysektorowy #granty #kultura

stopka strony