Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności


Roczny program rozwojowy dla liderek i liderów społeczeństwa obywatelskiego.

Liderzy PAFW to program rozwojowy dla liderek i liderów społeczeństwa obywatelskiego. Jest propozycją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności skierowaną do osób działających na rzecz rozwoju środowisk lokalnych a w szczególności do uczestników programów Fundacji.

Program trwa 12 miesięcy. Uczestnicy otrzymują wszechstronne i długofalowe wsparcie w rozwoju liderskim. Pracują z tutorem – osobą wspierającą indywidualny rozwój, biorą udział w cyklu czterech szkoleń i warsztatów, uczestniczą w wizytach studyjnych w wybranych organizacjach. Po zakończeniu programu jako absolwenci pozostają z nami w ramach programu „Alumni”, w którym nadal mogą rozwijać swój liderski potencjał i aktywnie tworzyć sieć liderów.

Jeśli...
• aktywnie działasz w swojej społeczności lokalnej,
• realizowałeś/aś projekty w ramach programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
• chcesz wprowadzać zmiany w swoim środowisku?
• chcesz się rozwijać jako lider/ka

…możesz wziąć udział w programie!

Jak się zgłosić?
Wypełnij on–line formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie WWW.
Do zgłoszenia należy dołączyć dwa listy rekomendacyjne.
Wybór uczestników Programu następuje na podstawie analizy formularzy zgłoszeniowych oraz rozmów kwalifikacyjnych.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#aktywność #przedsiębiorczość,