Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności


Roczny program rozwojowy dla liderek i liderów społeczeństwa obywatelskiego.

Liderzy PAFW to program rozwojowy dla liderek i liderów społeczeństwa obywatelskiego. Jest propozycją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności skierowaną do osób działających na rzecz rozwoju środowisk lokalnych a w szczególności do uczestników programów Fundacji.

Program trwa 12 miesięcy. Uczestnicy otrzymują wszechstronne i długofalowe wsparcie w rozwoju liderskim. Pracują z tutorem – osobą wspierającą indywidualny rozwój, biorą udział w cyklu czterech szkoleń i warsztatów, uczestniczą w wizytach studyjnych w wybranych organizacjach. Po zakończeniu programu jako absolwenci pozostają z nami w ramach programu „Alumni”, w którym nadal mogą rozwijać swój liderski potencjał i aktywnie tworzyć sieć liderów.

Jeśli...
• aktywnie działasz w swojej społeczności lokalnej,
• realizowałeś/aś projekty w ramach programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
• chcesz wprowadzać zmiany w swoim środowisku?
• chcesz się rozwijać jako lider/ka

…możesz wziąć udział w programie!

Jak się zgłosić?
Wypełnij on–line formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie WWW.
Do zgłoszenia należy dołączyć dwa listy rekomendacyjne.
Wybór uczestników Programu następuje na podstawie analizy formularzy zgłoszeniowych oraz rozmów kwalifikacyjnych.

*Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju możliwe, że część zjazdów odbędzie się w formie online. Terminarz nie ulegnie zmianie, jedynie forma. Jeśli sytuacja pozwoli, zjazdy będą odbywać się w ośrodku pod Warszawą (w promieniu max. 50 km).

Więcej informacji na stronie organizatora.

#aktywność #przedsiębiorczość,