Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności


Roczny program rozwojowy dla liderek i liderów społeczeństwa obywatelskiego.

Liderzy PAFW to program rozwojowy dla liderek i liderów społeczeństwa obywatelskiego. Jest propozycją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności skierowaną do osób działających na rzecz rozwoju środowisk lokalnych a w szczególności do uczestników programów Fundacji.

Program trwa 12 miesięcy. Uczestnicy otrzymują wszechstronne i długofalowe wsparcie w rozwoju liderskim. Pracują z tutorem – osobą wspierającą indywidualny rozwój, biorą udział w cyklu czterech szkoleń i warsztatów, uczestniczą w wizytach studyjnych w wybranych organizacjach. Po zakończeniu programu jako absolwenci pozostają z nami w ramach programu „Alumni”, w którym nadal mogą rozwijać swój liderski potencjał i aktywnie tworzyć sieć liderów.

Jeśli...
• aktywnie działasz w swojej społeczności lokalnej,
• realizowałeś/aś projekty w ramach programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
• chcesz wprowadzać zmiany w swoim środowisku?
• chcesz się rozwijać jako lider/ka

…możesz wziąć udział w programie!

Do aplikowania zaproszone są osoby:

  • z min. dwuletnim doświadczeniem w działalności społecznej, zarówno w organizacjach pozarządowych, samorządzie, instytucjach lokalnych, biznesie, jak i grupach nieformalnych;
  • z doświadczeniem w przewodzeniu inicjatywom, angażowaniu innych do działania;
  • wprowadzają znaczącą zmianę dla lokalnego środowiska; przeważnie w miejscowościach do 20 tyś. mieszkańców.
  • Program skierowany jest przede wszystkim do osób, które miały okazję zrealizować przynajmniej jeden projekt w ramach  programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ale nie tylko i wyłącznie dla tych osób jest Program, zapraszamy także osoby, które jeszcze nie realizowały żadnego Programu PAFW.

Jak się zgłosić?
Wypełnij formularz on - line zgłoszeniowy dostępny na stronie WWW.
Do zgłoszenia należy dołączyć dwa listy rekomendacyjne.
Wybór uczestników Programu następuje na podstawie analizy formularzy zgłoszeniowych oraz rozmów kwalifikacyjnych.

Szczegółowych informacji podczas rekrutacji udzielą:

Agnieszka Szymańska, Agnieszka Wróblewska

tel.: 510 078 760 (pon- pt w godz. 9:30 - 16:30)
mail: liderzy@szkola-liderow.pl

Tutaj można zobaczyć jak wyglądała procedura wyboru uczestników/czek do XVII edycji Programu.
 

*Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju możliwe, że część zjazdów odbędzię się w formie online. W tej kwestii będziemy reagować adekwatnie do sytuacji, na bieżąco. Terminarz nie ulegnie zmianie, jedynie forma. Jeśli sytuacja pozwoli, zjazdy będą odbywać się w ośrodku pod Warszawą (w promieniu max 50 km.).

Więcej informacji na stronie organizatora.
 

#aktywność #przedsiębiorczość,

stopka strony