Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności


Roczny program rozwojowy dla liderek i liderów społeczeństwa obywatelskiego.

Liderzy PAFW to program rozwojowy dla liderek i liderów społeczeństwa obywatelskiego. Jest propozycją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności skierowaną do osób działających na rzecz rozwoju środowisk lokalnych a w szczególności do uczestników programów Fundacji.

Kto może aplikować

Do aplikowania zaproszone są osoby:

  • z min. 2-letnim doświadczeniem w działalności społecznej, zarówno w organizacjach pozarządowych, samorządzie, instytucjach lokalnych, biznesie, jak i grupach nieformalnych;
  • z doświadczeniem w przewodzeniu inicjatywom, angażowaniu innych do działania;
  • wprowadzają znaczącą zmianę dla lokalnego środowiska; przeważnie w miejscowościach do 20 tyś. mieszkańców.

Program skierowany jest przede wszystkim do osób, które miały okazję zrealizować przynajmniej jeden projekt w ramach  programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Organizatorzy zapraszają także osoby, które jeszcze nie realizowały żadnego Programu PAFW.

Zasady

Program trwa 12 miesięcy. Uczestnicy otrzymują wszechstronne i długofalowe wsparcie w rozwoju liderskim. Pracują z tutorem – osobą wspierającą indywidualny rozwój, biorą udział w cyklu czterech szkoleń i warsztatów, uczestniczą w wizytach studyjnych w wybranych organizacjach. Po zakończeniu programu jako absolwenci pozostają z nami w ramach programu „Alumni”, w którym nadal mogą rozwijać swój liderski potencjał i aktywnie tworzyć sieć liderów.

Formalności aplikacyjne

Wypełnij #overlay-context=civicrm/dashboard" target="_blank" rel="noopener noreferrer">formularz on - line zgłoszeniowy dostępny na stronie WWW. Do zgłoszenia należy dołączyć dwa listy rekomendacyjne. Wybór uczestników Programu następuje na podstawie analizy formularzy zgłoszeniowych oraz rozmów kwalifikacyjnych.

#aktywność #przedsiębiorczość,

stopka strony