Moja Mała Ojczyzna


Celem Konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy estetyki, funkcjonalności lub jej modernizacji.

Projekty powinny zakładać realizację cyklu działań, nie jednorazowych akcji.

Kto może aplikować
O dofinansowanie mogą starać się:

 • fundacje;
 • stowarzyszenia;
 • Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR;
 • jednostki samorządu terytorialnego (np. Gmina, miasto);
 • biblioteki publiczne;
 • domy kultury.

Granty przeznaczone są dla organizacji działających w gminach do 100 000 mieszkańców. 
 

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

 • przygotowanie zajęć/warsztatów;
 • zakup materiałów edukacyjnych/dydaktycznych itp.;
 • koordynację projektu;
 • poprawa lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców;
 • pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych;
 • wsparcie infrastruktury placówek oświatowych;
 • wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • zakup sprzętu związanego z prowadzonym Projektem;
 • porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem Projektu;
 • zakup artykułów spożywczych, którego koszt nie przekracza 500,00 złotych brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego Projektu;
 • koszt usługi księgowej nieprzekraczający 500,00 złotych brutto;
 • koszt tablicy informacyjnej.

W VI edycji programu zostanie dofinansowane maks. 30 najlepszych projektów.

Wysokość dofinansowania
Maksymalna kwota dofinansowania 40 000,00 zł brutto

Jak aplikować
Wnioski składa się poprzez generator online: dotacje.fundacjabgk.pl

Jedna organizacja może zgłosić jeden projekt. 

Więcej informacji

Kontakt:

Konrad Pytlakowski, konrad.pytlakowski@fundacjabgk.pl 

#konkurs #działąnialokalne #granty

stopka strony