Moja Mała Ojczyzna - edycja V 2021


Granty na budowę dobra wspólnego: poprawę przestrzeni publicznej, wsparcie infrastruktury, pielęgnowanie pamięci historycznej.

Celem programu jest aktywizacja społeczności lokalnych i dofinansowanie działań, które pomogą zagospodarować przestrzeń publiczną: poprawić jej estetykę, funkcjonalność, a także wsparcie inicjatyw, które „ocalą od zapomnienia” ważne miejsca i momenty w historii.

Projekty powinny zakładać realizację cyklu działań, nie jednorazowych akcji.

Kto może aplikować
O dofinansowanie mogą starać się:
– fundacje;
– stowarzyszenia;
– biblioteki publiczne;
– domy kultury;
– jednostki samorządu terytorialnego;
– koła gospodyń wiejskich.

Granty przeznaczone są dla organizacji działających w gminach do 100 000 mieszkańców. Jedna organizacja może zgłosić jeden projekt. Organizator wybierze maksymalnie 30 projektów, które otrzymają dofinansowanie.
 

Dofinansowanie można przeznaczyć na:
– poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców;
– pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych;
– wsparcie infrastruktury placówek oświatowych;
– wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych;
– zakup sprzętu związanego z prowadzonym projektem;
– porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu;
– zakup artykułów spożywczych, którego koszt nie przekracza 500 złotych (brutto), na uroczyste zakończenie zrealizowanego projektu;
– koszt usługi księgowej nieprzekraczający 500 złotych (brutto);
– koszt tablicy informacyjnej.

Wysokość dofinansowania
Jeden projekt może otrzymać grant w wysokości do 30 000 zł (brutto)

Jak aplikować
Wnioski składa się poprzez generator online: dotacje.fundacjabgk.pl
Wyniki naboru zostaną ogłoszone 30 września 2021 r.

Więcej informacji

#konkurs #działąnialokalne #granty