Ogólnopolski Inkubator Innowacji Społecznych TransferHUB


Granty na dofinansowanie oddolnych inicjatyw społecznych wspierających młodych ludzi we wchodzeniu na rynek pracy. Decyzja o kontynuacji programu zapadanie w pierwszej połowie 2020 r.

Cel

Celem programu jest ułatwienie młodym ludziom (15-29 lat) przejścia z poziomu edukacji do zatrudnienia poprzez dofinansowanie oraz wsparcie tutorskie i eksperckie wartościowych projektów społecznych. Program realizowany jest we współpracy z PwC Polska oraz Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Projekt zakłada wsparcie 30 pomysłów (mikroinwestycji), które koncentrować się będą wokół nowych lub ulepszonych usług, produktów, modeli relacji, sposobów wiązania różnych obszarów związanych z przejściem z edukacji do zatrudnienia. Dofinansowane projekty dzięki współpracy z organizatorem będą miały szansę zyskać potencjał zmiany w skali całego kraju.

Pomysły na projekty można zgłaszać w ramach 5 ścieżek:
- Przedsiębiorczość społeczna;
- Rzemiosło;
- Ekonomia współdzielenia;
- Odnawialne źródła energii;
- Inne.

Kto może aplikować
Osoby prywatne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, podmioty i instytucje publiczne i in.

Wysokość grantu
Dofinansowanie projektów wynosi średnio 30 000 zł. Na pomysłodawców czeka też wsparcie inkubacyjne.

Jak aplikować
Wnioski składa się online. Jest to pierwszy etap konkursu. Przed złożeniem wniosku można skonsultować pomysł (w ramach dni otwartych i konsultacji).

Więcej informacji

#aktywność #przedsiębiorczość #innowacje #społeczne #praca #młodzież