Granty -

Poznaj Polskę


W poniedziałek, 27 września br. wznowiono i przedłużono nabór wniosków do programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Na dofinansowanie wycieczek w ramach wznowionego naboru przeznaczono dodatkowo blisko 10 mln zł! W 2021 roku zostanie wydatkowana kwota około 25 mln zł. 

Kto może aplikować

Dofinansowanie wycieczki, otrzymają organy prowadzące szkoły publiczne oraz niepubliczne. Przedsięwzięcie jest skierowane dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych (publicznych i niepublicznych) w trzech grupach wiekowych:

  • I grupa – klasy I-III ze szkół podstawowych,
  • II grupa – klasy IV-VIII ze szkół podstawowych,
  • III grupa – szkoły ponadpodstawowe.

Zasady

Środki finansowe przyznane w ramach przedsięwzięcia szkoła będzie mogła przeznaczyć na sfinansowanie kosztów poniesionych na organizację wycieczek, takich jak pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, usługi przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia uczestników wycieczki.

Formalności aplikacyjne

Nauczyciel zgłasza chęć wyjazdu na szkolną wycieczkę do dyrektora szkoły, który następnie przekazuje to zgłoszenie do organu prowadzącego. Z kolei organ prowadzący wypełnia tzw. formularz ogólny udostępniony w strefie pracownika SIO. Formularz po pozytywnej weryfikacji przez MEiN będzie uzupełniany wnioskami o dofinansowanie wycieczek. 

Dofinansowanie

Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki, maksymalnie na: 

  • wycieczkę jednodniową – do 5 tys. zł,
  • wycieczkę dwudniową – do 10 tys. zł,
  • wycieczkę trzydniową  – do 15 tys. zł.

Pozostałe 20 proc. kosztów wycieczki organ prowadzący będzie finansować z własnych środków.

Więcej informacji na stronie organizatora.

Informacja o wznowieniu naboru.

#MEN #Poznaj #Polskę #Wycieczki