Organizacje

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Warszawa, Polska

Wspólna 1/3, 00-529

tel.: 22 529 27 18
email: kancelaria@mein.gov.pl
www: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Do głównych zadań ministerstwa należą sprawy związane z: 
- wychowaniem przedszkolnym, kształceniem ogólnokształcącym, specjalnym i zawodowym; 
- programami, podręcznikami i środkami dydaktycznymi nauczania; 
- egzaminami zewnętrznymi; 
- pomocą stypendialną dla uczniów; 
- zatrudnianiem nauczycieli, ich awansem i wynagrodzeniami; 
- polityką państwa dla młodzieży. 
 

Ministerstwo Edukacji i Nauki finansuje zadania oświatowe przekazując samorządom niezbędne środki. W 2019 kwota subwencji oświatowej to blisko 46 mld zł. Od 2017 roku objęto subwencją oświatową wszystkie dzieci 6-letnie korzystające z wychowania przedszkolnego.

Ministerstwo wdraża również szerokopasmowy internet do każdej szkoły w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, realizuje program rządowy „Aktywna Tablica” oraz doposaża szkolne pracownie przyrodnicze.


stopka strony