Stypendium na studia doktoranckie w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (EUI)


Stypendium na studia doktoranckie we Florencji o profilu europejskim z zakresu historii i cywilizacji, ekonomii, prawa, nauk politycznych i społecznych.

Europejski Instytut Uniwersytecki (EUI) prowadzi zaawansowane studia dla doktorantów ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy europejskiej. Uniwersytet ma siedzibę we Florencji.

Uniwersytet oferuje studia doktoranckie na następujących wydziałach:
-         Wydział historii, 
-         Wydział ekonomii,
-         Wydział prawa,
-         Wydział nauk politycznych i społecznych.

Studia doktoranckie, których uwieńczeniem jest stopień doktora trwają 4 lata.

Kandydaci powinni znać dwa oficjalne języki Unii Europejskiej i nie mieć nieukończone 35 lat w dniu wygaśnięcia aplikacji. Oprócz standardowych dokumentów zobowiązani są przedstawić projekt pracy badawczej. Z najlepszymi przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne. Kandydatów obowiązuje  bezwzględny zakaz kontaktowania się z kadrą naukową EUI na każdym etapie rekrutacji. 

W czasie trwania programu doktoranci korzystają z przyznawanych przez poszczególne państwa stypendiów. Polska przyznaje co roku maksymalnie 10 takich stypendiów. Wysokość stypendium doktoranckiego wynosi aktualnie 1602 euro miesięcznie. Stypendyści są również objęci ubezpieczeniem medycznym oraz mogą korzystać z dodatkowych świadczeń dla członków rodziny (małżonka, dziecka).

Szczegółowe informacje o programach, warunkach przyjęcia i otrzymania stypendium znaleźć można na stronie organizatora.

#studia #doktorat #stypendium #historia #ekonomia #prawo #politologia #socjologia #NaukiSpołeczne #NaukiPolityczne #EUI #Florencja #Włochy

stopka strony