Program Czuwamy! Pamiętamy!


Program Czuwamy! Pamiętamy! pielęgnuje pamięć o przodkach i dostarcza cennych lekcji historii. 

W ramach programu można składać wnioski na odnowienie Miejsc Pamięci. W ciągu czterech dotychczasowych edycji wsparcie uzyskało aż 99 projektów dotyczących rewitalizacji miejsc pochówku lokalnych bohaterów.

Cel

Celem głównym Programu jest przywrócenie należnej czci Miejscom Pamięci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które do tej pory pozostawały w złym stanie technicznym.

Kto może aplikować

O dofinansowanie rewitalizacji Miejsc Pamięci mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski, instytucje kultury, gminy, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich, czy parafie.

Zasady

Obowiązkowym elementem Wniosku jest załączenie: 

  • pięciu zdjęć, w formacie JPG/JPGE, PDF, PNG, opisywanego Miejsca Pamięci.
  • opisu obecnego stanu Miejsca Pamięci, symboliki umieszczonej na obiekcie i wszystkich inskrypcji na nim znajdujących się,
  • opisu zakresu planowanych prac w ramach projektu,
  • projektu lub koncepcji plastycznej w przypadku zmiany formy Miejsca Pamięci, opisu nowej symboliki, treści nowej inskrypcji;
  • kosztorysu projektu.

Projekt musi być realizowany w okresie pomiędzy 22 sierpnia 2022 r. a 31 marca 2023 r. 

Formalności aplikacyjne

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ POPRZEZ SYSTEM ON-LINE: Formularz grantowy​

W ramach programu można złożyć jeden Wniosek. 

Dofinansowanie

Kwota Grantu nie może przekroczyć kwoty brutto 10.000 zł.

Dodatkowe informacje

Lista Wniosków rozpatrzonych pozytywnie (którym przyznano Grant) zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji www.fundacja.orlen.pl do dnia 12 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji na stronie organizatora.

Regulamin konkursu.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

W przypadku dodatkowych pytań pytania należy kierować na adres e-mail:  czuwamypamietamy@orlen.pl​

#Pamięć #Orlen #Patriotyzm #IPN #Czuwamy #Pamiętamy

stopka strony