Program Czuwamy! Pamiętamy!


Na wsparcie lokalnych inicjatyw w tej edycji Fundacja przeznaczy 200 tys. złotych. W tym roku program został objęty Patronatem Honorowym przez Instytut Pamięci Narodowej.

Cel

Poprzednie trzy edycje programu pokazały,  jak istotny dla społeczeństwa jest lokalny patriotyzm i pamięć o przodkach przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wspólne działania nie tylko integrują ze sobą mieszkańców, ale przede wszystkim stanowią ochronę, by historia nie została bezpowrotnie utracona. 

Kto może aplikować

Organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą ubiegać się o dofinansowanie rewitalizacji Miejsc Pamięci w swoim lokalnym otoczeniu. O wsparcie mogą wnioskować także instytucje kultury, gminy, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich, czy parafie. 

Zasady

Projekty muszą być zrealizowane w okresie od 14 czerwca 2021 roku do 31 marca 2022 roku.
Do rozdania czekają granty w wysokości 7 000 zł.

Formalności aplikacyjne

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ POPRZEZ SYSTEM ON- LINE:  https://grantydarserca.orlen.pl/#/login​ 

Więcej informacji na stronie organizatora.

#Pamięć #Orlen #Patriotyzm #IPN #Czuwamy #Pamiętamy