Program Czuwamy! Pamiętamy!


Program Czuwamy! Pamiętamy! pielęgnuje pamięć o przodkach i dostarcza cennych lekcji historii. W ramach programu można składać wnioski na odnowienie Miejsc Pamięci. W ciągu czterech dotychczasowych edycji wsparcie uzyskało aż 99 projektów dotyczących rewitalizacji miejsc pochówku lokalnych bohaterów.

UWAGA: Nabór do 7. edycji programu został wstrzymany.

Cel

Celem głównym Programu jest przywrócenie należnej czci Miejscom Pamięci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które do tej pory pozostawały w złym stanie technicznym.

Kto może aplikować

O dofinansowanie rewitalizacji Miejsc Pamięci mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski, instytucje kultury, gminy, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich, czy parafie.

Zasady

Obowiązkowym elementem Wniosku jest załączenie: 

  • pięciu zdjęć, w formacie JPG/JPGE, PDF, PNG, opisywanego Miejsca Pamięci.
  • opisu obecnego stanu Miejsca Pamięci, symboliki umieszczonej na obiekcie i wszystkich inskrypcji na nim znajdujących się,
  • opisu zakresu planowanych prac w ramach projektu,
  • projektu lub koncepcji plastycznej w przypadku zmiany formy Miejsca Pamięci, opisu nowej symboliki, treści nowej inskrypcji;
  • kosztorysu projektu.

Formalności aplikacyjne

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ POPRZEZ SYSTEM ON-LINE: Formularz grantowy​

W ramach programu można złożyć jeden Wniosek. 

Dofinansowanie

Kwota Grantu nie może przekroczyć kwoty brutto 15.000 zł.

Dodatkowe informacje

 

Więcej informacji na stronie organizatora.

W przypadku dodatkowych pytań pytania należy kierować na adres e-mail:  czuwamypamietamy@orlen.pl​

#Pamięć #Orlen #Patriotyzm #IPN #Czuwamy #Pamiętamy

stopka strony