Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom - Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci


Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom szkół podstawowych i średnich o wybitnych uzdolnieniach. 

Dofinansowane działania:

kontakt ze światowej sławy naukowcami, wybitnymi twórcami i najlepszymi w Polsce popularyzatorami nauki i kultury. Organizowane staże w nowoczesnych laboratoriach, warsztaty muzyczne i plastyczne oraz koncerty w znakomitych przestrzeniach, np. Zamku Królewskiego czy Łazienek. Program pokazuje, jak naprawdę wygląda praca badacza, na czym polega warsztat krytyka, pisarza i artysty, z jakimi problemami mierzą się dzisiaj uczeni i twórcy.

Dzięki udziale w programie:

  • można wziąć udział w bezpłatnych zajęciach dotyczących aktualnych zagadnień i problemów badawczych. Zobacz, jakie zajęcia oferuje Program,
  • poznasz rówieśników z innych zakątków kraju, którzy pasjonują się różnymi dziedzinami nauki i sztuki,
  • spotkasz niedawnych stypendystów Programu ZDOLNI, studentów i pracowników najlepszych uczelni, którzy współpracują z Funduszem, prowadząc własne zajęcia. Zobacz, kto współpracuje z Funduszem,
  • podyskutujesz do białego rana i wymyślisz z innymi projekt badawczy lub wspólną inicjatywę.

Choć działanie Programu ZDOLNI opiera się w głównej mierze na wsparciu merytorycznym, stypendyści otrzymują także ograniczoną pomoc finansową przeznaczoną np. na zakup instrumentów, materiałów czy sprzętu, dofinansowanie wyjazdu na kurs, konferencję lub konkurs. Niwelowane są różnice związane ze statusem materialnym i miejscem zamieszkania. Uczestnikom Programu zapewnia się dostęp do laboratoriów, bibliotek, instytucji naukowych i wydarzeń kulturalnych w dużych miastach, a także oferując prenumeratę czasopism. W pełni finansowany jest udział stypendystów Programu ZDOLNI we wszystkich zajęciach, w tym dojazd i pobyt.

Kto może składać wnioski w programie:
- uczniowie rozwijający zainteresowania naukowe i humanistyczne, plastyczne, muzyczne i taneczne;
- szkoły;
- inne placówki edukacyjne;

Jak aplikować
Należy przesłać za pośrednictwem strony szczegółową wypowiedź kandydata dotyczącą jego osiągnięć, w oparciu o pytania zamieszczone na stronie (uczniowie o uzdolnieniach plastycznych, muzycznych i tanecznych sporządzają krótszy list), wraz ze skanami prac, dyplomów olimpiad itp. W przypadku uczniów o uzdolnieniach muzycznych potrzebna jest też opinia nauczyciela prowadzącego naukę na głównym instrumencie, a w przypadku uzdolnień plastycznych należy przedstawić zestaw prac.

Rekrutacja odbywa się w miesiącach maj-czerwiec wyłącznie przez Internet. Żeby zgłosić się do programu, należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny tutaj: baza.fundusz.org/rejestracja 

  • Dla zeszłorocznych stypendystów podstawą do rekrutacji są sprawozdania przesłane w terminie do 30 czerwca.
  • Kandydaci o uzdolnieniach plastycznych mają czas na dostarczenie oryginałów swoich prac pocztą do biura Funduszu do 31 lipca.

Więcej informacji i procedura aplikowania

W razie kłopotów z rejestracją lub wątpliwości związanych z procedurą rekrutacji zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ)Wątpliwości można rozwiać również telefonicznie (+48 22 848 24 68) lub mailowo: rekrutacja@fundusz.org.

#wyrównywanie #stypendia #szkoła #młodzież

stopka strony