Granty -

Reading Companion - aplikacja do nauki jęz. angielskiego


Celem aplikacji stowrzonej przez IBM jest poprawa umiejętności w zakresie czytania i mówienia w języku angielskim

Program on-line Reading Companion udostępniany nieodpłatnie szkołom i organizacjom pozarządowym bądź instytucjom edukacyjnym.

Celem programu jest poprawa umiejętności w zakresie czytania i mówienia w języku angielskim osób rozpoczynających naukę języka angielskiego.

Narzędzie "słucha" głosu czytającego i po analizie przekazuje informacje zwrotne. Wirtualny nauczyciel czyta tekst, prosi o ponowne przeczytanie tekstu przez osobę uczącą się i odpowiada, przekazując informację o tym, czy dane słowo zostało poprawnie wymówione. Kurs odbywa się interaktywnie za pomocą Internetu. Narzędzie rejestruje pracę studenta z komputerem i wyniki przekazuje nauczycielowi. Program zawiera także bogatą bibliotekę multimedialnych książek, z których mogą korzystać wszyscy, zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Umożliwia także nauczycielom tworzenie własnych materiałów edukacyjnych.

Dla kogo:
- szkoły
- organizacje pozarządowe i instytucje edukacyjne (biblioteki, muzea itp.)
Obecnie w programie bierze udział ponad 1400 placówek w 20 krajach na całym świecie. Od 2007 r. korzystają z niego gimnazja, szkoły średnie i wyższe oraz organizacje pozarządowe w całej Polsce.

Beneficjenci programu otrzymają wsparcie ekspertów oraz zostaną włączeni w międzynarodową sieć. W projekcie wzięło już udział kilkadziesiąt polskich szkół. Ich lista znajduje się na stronie organizatora.

Więcej informacji

#technologie #nauka #ngo #szkoła #młodzież

stopka strony