Stypendia dla twórców gier komputerowych


Wsparcie finansowe dla studentów specjalizujących się w programowaniu gier, dźwięku czy animacji. 

Cel

Wsparcie finansowe studentów z obszaru programowania gier celem ich dalszego rozwoju zawodowego i rozwijania kompetencji. W ramach stypendium zapewniona jest także opieka mentorska. 

Kto może aplikować

Aby aplikować musisz:

  • być studentem studiów licencjackich, magisterskich akredytowanego college'u lub uniwersytetu w roku akademickim 2023-24 lub wczesnym profesjonalistą pracującym w branży gier (w ciągu dwóch pierwszych lat pracy w branży);
  • mieć ukończone 21 lat do 1 lutego 2024 r.;
  • GPA: minimum 3,3 w skali 4,0;
  • instytucje akademickie muszą posiadać akredytację standardowej i zwyczajowej instytucji akredytującej uniwersytet / college w kraju lub krajach, w których prowadzą działalność. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do akredytacji jakiejkolwiek uczelni, Fundacja zastrzega sobie wyłączne prawo do decydowania, według własnego uznania, czy studenci tej uczelni będą kwalifikować się do stypendiów Fundacji.

Zasady

Zdobywcy stypendium otrzymają po 2500 $, a stypendyści zawodowi otrzymają grant na podróż na konferencję poświęconą grom wideo. Wszyscy uczestniczą w całorocznym programie mentorskim i są uprawnieni do udziału w szkoleniu zawodowym i możliwości nawiązywania kontaktów na szczycie 2022 D.I.C.E.

Formalności aplikacyjne

Aplikuj online poprzez stronę fundatora stypendium aiasfundation.

Należy dołączyć listy polecające od nauczycieli akademickich. Nie będą uznawane listy od kolegów, znajomych.

W przypadku problemów technicznych przy składaniu aplikacji bądź pytań dotyczących stypendium należy kontaktować się pisząc na adres mailowy: info@aiasfoundation.org.

#stypendium #gry #AIAS

stopka strony