Stypendium WomenIn


Inicjatywa wspierająca studentki i młode profesjonalistki z branży gier wideo poprzez program mentorski, edukację i stypendia.

Cel

Zwiększyć odsetek wykwalifikowanych kobiet rozpoczynających tworzenie gier. Zmniejszyć liczbę kobiet odchodzących z branży gier. Promowanie najlepszych praktyk dotyczących integracji w miejscu pracy w branży rozrywki interaktywnej.

Kto może aplikować

  • studentki studiów stacjonarnych lub doktorantki studiujące na akredytowanej uczelni w roku akademickim 2024–25;
  • kandydatki w wieku co najmniej 21 lat (w dniu 1 lutego 2025 r.);
  • studentki dowolnych kierunków;
  • GPA: minimum 3.3 w skali 4.0.;
  • nie trzeba być obywatelkami USA ani stałymi rezydentkami, aby złożyć wniosek;
  • Instytucje akademickie muszą posiadać akredytację standardowej i zwyczajowej instytucji akredytującej uczelnię (uczelnie) w kraju (krajach), w których prowadzą działalność.

Zasady

Laureatki otrzymają po $2500. Wszystkie stypendystki wezmą udział w rocznym programie mentorskim i są uprawnione do uczestnictwa w profesjonalnym szkoleniu i tworzeniu sieci kontaktów.

Formalności aplikacyjne

Aplikuj online poprzez stronę organizatora, dołączając:

Dwustronny (maksymalnie) list motywacyjny, zawierający:

  • Informacje o Twojej uczelni i korzyściach z Twojej pracy w branży gier.
  • Opis Twojego doświadczenia, zdolności przywódczych, charakteru i potrzeb finansowych.

Dwa aktualne, podpisane listy polecające:

  • Listy polecające muszą pochodzić od współpracowników lub profesorów z bieżącego programu akademickiego, administracji i / lub profesorów, którzy znają Cię osobiście.
  • Listy rekomendacyjne muszą odnosić się do twojego potencjału do wniesienia znaczącego wkładu w przemysł gier dzięki Twojemu charakterowi, doświadczeniu lub zdolnościom przywódczym.

#Kobiety #Women #Intel #IT #Gamę

stopka strony