Wolontarystyczny Rok Socjalny w Niemczech


Roczny wolontariat w Niemczech w placówkach oświatowych, socjalnych, centrach młodzieżowych. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, kieszonkowe i wsparcie merytoryczne.

IJGD (Międzynarodowa Służba Wspólnoty Młodzieży) jest najstarszą i jedną z największych organizacji zajmujących się organizacją pracy wolontarystycznej w Europie. Założona w 1949 roku celem promowania nowej formy międzynarodowej pracy z młodzieżą: workcampów. Obecnie organizacja koncentruje się na promowaniu porozumienia i minimalizowaniu uprzedzeń między ludźmi różnych narodów, klas społecznych, religii i światopoglądów, jak również wspieraniu inicjatyw młodzieżowych na rzecz zaangażowania społeczno-politycznego, krytycznego myślenia i działania w kontekście lokalnym i globalnym.

Kto może aplikować
Projekt Rocznego Wolontariatu jest skierowany do osób uczących się, studentów i absolwentów od 16 do 26 roku życia, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje w obszarze szeroko rozumianej pedagogiki, pomagać rozwiązywać problemy społeczne, poznać nowe metody pracy socjalnej, zdobyć doświadczenie międzynarodowe oraz podnieść swoje kompetencje językowe.

Wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie B1-B2 i dobra motywacja do pracy wolontariackiej.

Czas trwania wolontariatu
Projekty rozpoczynają się 1 sierpnia lub 1 września każdego roku i trwają 12 miesięcy. 

Warunki
Wolontariusze mają zapewnione zakwaterowanie, kurs językowy, ubezpieczenie społeczne, minimum 26 dni urlopu (pod warunkiem pracy 5 dni w tygodniu), wsparcie mentora oraz wynagrodzenie (około 400-600 euro na miesiąc).

Charakter pracy
W ramach wolontariatu młodzi ludzie przede wszystkim pracują z dziećmi, młodzieżą, młodzieżą niepełnosprawną, osobami starszymi, w organizacjach socjalnych: przedszkolach, szkołach, warsztatach, centrach młodzieżowych, dziennych placówkach, itp.

Rekrutacja
Rekrutacja odbywa się przez cały rok. 

W ofercie IJGD znaleźć można projekty adresowane konkretnie do osób z Polski. Projekty te realizowane są na terenie Dolnej Saksonii (Niedersachsen). Zgłoszenia należy kierować na adres: monika.chypcinska@ijgd.de.

Jeśli chcesz wyjechać do innej części Niemiec skontaktuj się ze Stowarzyszeniem Promocji Wolontariatu lub biurem IJGD działającym w danym regionie.

#aktywność #absolwenci #studenci #wolontariat #ijgd

stopka strony