Wolontarystyczny Rok Socjalny w Niemczech


Roczny wolontariat w Niemczech w placówkach socjalnych, ekologicznych, centrach młodzieżowych, pozarządowych i badawczych. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, kieszonkowe i wsparcie merytoryczne.

IJGD (Międzynarodowa Służba Wspólnoty Młodzieży) jest najstarszą i jedną z największych organizacji zajmujących się organizacją pracy wolontarystycznej w Europie. Założona w 1949 roku celem promowania nowej formy międzynarodowej pracy z młodzieżą: workcampów. Obecnie organizacja koncentruje się na promowaniu porozumienia i minimalizowaniu uprzedzeń między ludźmi różnych narodów, klas społecznych, religii i światopoglądów, jak również wspieraniu inicjatyw młodzieżowych na rzecz zaangażowania społeczno-politycznego, krytycznego myślenia i działania w kontekście lokalnym i globalnym.

Kto może aplikować
Projekt Rocznego Wolontariatu jest skierowany do osób między 16 a 26 rokiem życia. Zdarzają się też projekty dla osób od 15 roku życia, a także dla tych od 27 lat i starszych.

Wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie B1-B2 i dobra motywacja do pracy wolontariackiej.

Czas trwania wolontariatu
Projekty rozpoczynają się zwykle 1 sierpnia lub 1września każdego roku i trwają 12 miesięcy. 

Warunki
Wolontariusze mają zapewnione mieszkanie, kieszonkowe, ubezpieczenie,  urlop oraz wsparcie mentora na miejscu. 

Charakter pracy
W zależności od rodzaju Programu działania wolontariusza będą koncentrować się na konkretnym obszarze tematycznym:

Rekrutacja
Rekrutacja odbywa się przez cały rok. 

Jeśli chcesz wyjechać do innej części Niemiec skontaktuj się ze Stowarzyszeniem Promocji Wolontariatu lub biurem IJGD działającym w danym regionie.

#aktywność #absolwenci #studenci #wolontariat #ijgd

stopka strony