Od pola gospodarza po talerz konsumenta


Jak produkować ekologiczną, zdrową żywność? Tym tematem zajęli się uczestnicy intensywnego kursu Erasmusa. W projekcie „Ekologiczny łańcuch produkcji żywności” (2008/09- 2010/11), koordynowanym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wzięła udział międzynarodowa grupa studentów i doktorantów zajmująca się rolnictwem, żywieniem człowieka i ochroną środowiska.

Kurs intensywny dotyczył całego łańcucha produkcji ekologicznej żywności – od gospodarstwa do talerza konsumenta. Poprzedził go moduł e-learningowy, podczas którego studenci przygotowywali m.in. eseje i prezentacje na temat rolnictwa ekologicznego i zdrowej żywności w ich krajach. Poza standardowymi wykładami jedenastodniowy program obejmował zajęcia praktyczne w terenie i projekty grupowe, np. analizę produktów ekologicznych, specjalistyczne analizy gospodarstw i przetwórni ekologicznych, ocenę asortymentu w sklepach ze zdrową żywnością.

Zajęcia odbywały się w Warszawie i na terenie dwóch parków krajobrazowych: Brodnickiego oraz Górznieńsko-Lidzbarskiego, znanych z prężnie rozwijającego się rolnictwa ekologicznego. W projekcie, poza SGGW, uczestniczyły uczelnie z Austrii, Hiszpanii, Czech, Niemiec, Estonii i Słowenii.

Projekt został sfinansowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”  - Erasmus (2007-2013).

stopka strony