Inspiracje -

Śmieci na śmietnik historii


Natura jest zawsze mądrzejsza od ludzkich pomysłów – tak podobno mawiał polski lekarz i humanista Antoni Kępiński. Z pewnością jednak pomysły człowieka mogą środowisku pomóc. I już pomogły. Za sprawą młodzieży z Polski, Czech i Ukrainy, która wspólnie postanowiła działać na rzecz przyrody.

Młodzi skoncentrowali się na ponownym wykorzystaniu odpadów, promowaniu zachowań proekologicznych w społeczności lokalnej i próbie rozwiązania problemu ekologicznego uznanego za najbardziej zagrażający środowisku i zdrowiu przez mieszkańców danej okolicy. Poprowadzili warsztaty dla dzieci z powiatu sokólskiego.

Dzieciaki uczyły się, jak kreatywnie wykorzystać przedmioty uznane przez innych za odpady. Młodzież zorganizowała też kampanię społeczną adresowaną do społeczności lokalnej. Przekonywała w niej do zmniejszenia ilości produkowanych śmieci. Wreszcie uczestnicy projektu zorganizowali wystawy prac powstałych podczas warsztatów, aby zwrócić uwagę społeczności lokalnej i władz na problem śmieci. I sprowokować skuteczne działania, które zredukują ilość odpadów.

Działania zintegrowały i zmobilizowały do aktywności nie tylko samych uczestników czy społeczność lokalną, ale dały też szansę do działania ludziom z miasteczek i wsi. Wszystko ponad granicami kulturowymi i państwowymi. Bo natura ich przecież nie zna. 

 

stopka strony