Bądź na plusie z Erasmusem i Korpusem

Chcesz skorzystać z unijnych funduszy edukacyjnych i młodzieżowych, ale nie wiesz od czego zacząć? Zapoznaj się z najnowszą publikacją Eurodesk Polska „Dla początkujących: Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności”. 


To pierwsza próba zaprezentowania obu programów w sposób kompleksowy, syntetyczny i przekrojowy. Autorzy opisali niemal całą ich ofertę - wszystkie sektory i wszystkie akcje, także te zarządzane na poziomie europejskim. Ich uzupełnieniem są zawierające wiele praktycznych wskazówek i porad wywiady z ekspertkami FRSE oraz alfabetyczny mini-przewodnik, w którym krótko, ale wyczerpująco, opisano najważniejsze zasady składania wniosków i realizacji projektów w obu programach.   

Ambicją autorów jest przekonanie potencjalnych beneficjentów, że składanie wniosków i rozliczanie projektów wcale nie jest komplikowane, szanse na otrzymanie grantu są niekiedy bardzo duże, a bogata i różnorodna oferta obu programów jest dostosowana do możliwości zarówno doświadczonych organizacji, jak i tych, które o unijne fundusze ubiegają się po raz pierwszy.

Publikacja jest bezpłatna. Jej nakład to 12 500 egzemplarzy. W formie papierowej można ją otrzymać w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji lub w jednym z kilkudziesięciu punktów Eurodesk Polska . Wersja elektroniczna jest dostępna jest na eurodesk.pl w dziale publikacje.

Publikacja o E+ i EKS to kolejna z serii publikacji, w których Eurodesk Polska prezentuje możliwości zdobywania doświadczeń i współpracy międzynarodowej w Europie. Poprzednie, skierowane przede wszystkim do młodzieży, poświęcone były studiowaniu za granicą, wolontariatowi międzynarodowemu, programom wspierającym międzynarodowe wymiany młodzieży  oraz możliwościom  wyjazdu na praktyki i staże do instytucji międzynarodowych.   

#erasmus    #eks    #europejskikorpussolidarnosci    #dlapoczatkujacych

stopka strony