Europa w ruchu

,,Europa w ruchu" - tak brzmi tytuł przyjętego przez Komisję Europejską wniosku, którego celem jest zwiększenie dostępności studiowana za granicą dla wszystkich młodych ludzi. 


15 listopada Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący zalecenia Rady Unii Europejskiej w sprawie umożliwienia studiowana za granicą dla wszystkich młodych osób, w tym osób o mniejszych szansach oraz osób niepełnosprawnych. 

We wniosku zawarto 3 nowe cele, które Unia zamierza osiągnąć do 2030 r.:

  • co najmniej 25% absolwentów szkół wyższych powinno mieć doświadczenie w zakresie mobilności edukacyjnej;
  • co najmniej 15% osób uczących się zawodu w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET) powinno skorzystać z mobilności edukacyjnej za granicą;
  • co najmniej 20% wszystkich osób uczących się korzystających z mobilności edukacyjnej za granicą powinny stanowić osoby o mniejszych szansach.

Wniosek opiera się na ponad 1000 komentarzach zebranych w odpowiedzi na zaproszenie do zgłaszania uwag oraz na specjalnie przeprowadzonych konsultacjach społecznych. Wniosek zawiera również zalecenia obywateli, którzy wzięli udział w specjalnie powołanym Europejskim Panelu Obywatelskim ds. mobilności edukacyjnej. 

Więcej informacji.

#News    #EuropawRuchu    #ZaGranicą

stopka strony