Konsultacje społeczne: EKS

Komisja Europejska rozpoczęła szerokie konsultacje społeczne na temat programu Europejski Korpus Solidarności. Zachęcamy do wzięcia w nich udziału!


Celem inicjatywy jest zbadanie, czy program Europejski Korpus Solidarności:

  • skutecznie spełnia oczekiwania i realizuje założone cele;
  • jest efektywny pod względem opłacalności i proporcjonalności rzeczywistych kosztów do korzyści;
  • jest istotny z punktu widzenia bieżących i pojawiających się potrzeb;
  • jest spójny zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym (z innymi programami UE i umowami międzynarodowymi);
  • wnosi unijną wartość dodaną, tj. przynosi rezultaty wykraczające poza to, co zostałoby osiągnięte przez państwa członkowskie działające samodzielnie.

Aby wziąć udział, należy wypełnić KWESTIONARIUSZ ONLINE. Można to zrobić w jednym z 24 języków UE.

Konsultacje potrwają do 5 lutego 2024 r. 

#EKS    #konsultacje    społeczne

stopka strony