Publicystyka -

Informacja pod znakiem jakości


Trzy miliony osób korzysta z usług Centrów Informacji Młodzieżowej we Francji. Z Caire Conlon, koordynatorką Eurodesku we Francji rozmawia Wawrzyniec Pater, koordynator Eurodesku w Polsce.  

Proszę mnie poprawić jeśli się mylę: czy rozmawiam z koordynatorką jednej z najstarszej sieci informacji młodzieżowej w Europe?

*Claire Conlon: – Zgadza się. Nasze struktury działają już od 50 lat. Krajowe Centrum Informacji Młodzieżowej (CIDJ) powstało w 1969 r. i było odpowiedzią na postulaty, które zgłaszali młodzi Francuzi. Pierwsza osoba, która do nas przyszła chciała wiedzieć, jak zostać oceanografem. Tematem pierwszej ulotki było au pair w Anglii. W 1971 r. powstały pierwsze regionalne Centra Informacji Młodzieżowej  (CIM) - w Marsylii, Bordeaux, Clermont-Ferrand i Strasbourgu

Zaczęło się od czterech, a dziś jest…

Ponad 1300, wliczając ośrodki działające we francuskich terytoriach zamorskich. Centra Informacji Młodzieżowej działają w każdym regionie Francji, również na terenach wiejskich. Z ich usług rocznie korzysta trzy miliony osób.

Coś je łączy?

Wszystkie zajmują się zarówno informowaniem jak i doradztwem dla młodzieży.  Po drugie – wspólny szyld, tzw brand, posługują się takim samym logotypem. Po trzecie – zasady, wartości, wytyczne i źródła informacji, które ich pracownicy poznają podczas szkoleń. Uczą się na nich, jak pracować z młodymi klientami, jak informować i doradzać zgodnie z zachowaniem zasady poszanowania autonomii młodego odbiorcy, jak współpracować z innymi centrami informacji, jak rozwijać swoje umiejętności i korzystać z dostępnych źródeł i narzędzi. 

Kto pracuje w centrach?

Sektor informacji młodzieżowej we Francji zatrudnia ok. 2500 specjalistów przygotowanych do wykonywania tego zawodu. Konsultant czy doradca dla  młodzieży jest uznawaną we Francji profesją, zdefiniowaną i szczegółowo opisaną w ramach kompetencji, które pokazują różnorodność zadań i kwalifikacji niezbędnych do wykonywania tej pracy. Ramy pomagają promować naszą profesję, pokazują jej cele i gwarantują wspólne know-how dostępne dla naszych odbiorców, partnerów i fundatorów. 

Centra finansowane są z budżetu państwa? Na jakiej podstawie?

Działania informacyjne na rzecz młodzieży wpisane są w ustawodawstwo dotyczące równości i obywatelstwa, i są integralną częścią polityki młodzieżowej, za która odpowiada Ministerstwo ds. Młodzieży oraz częściowo Ministerstwo Pracy.  To one finansują działalność CIDJ i Centra i struktury regionalne, które otrzymują też wsparcie od władz samorządowych, a czasami również od sektora  komercyjnego.  

Z czego jeszcze składa się system informacji młodzieżowej we Francji?

CIDJ prowadzi witrynę internetową www.cidj.com, którą odwiedza dwa miliony użytkowników rocznie. Produkuje też materiały i narzędzia dla pracowników sektora informacji młodzieżowej – dostępne na stronie www.ijbox.fr. Zarządzamy też dwoma witrynami tematycznymi– jedna zawiera oferty pracy wakacyjnej, druga jest poświęcona zdrowiu i uzależnieniom. Ponadto w każdym regionie działają regionalne portale młodzieżowe. 

W jaki sposób mierzycie jakość i efektywność działań informacyjnych? 

Ministerstwo ds. Młodzieży przyznaje Podmiotom zajmującym się działalnością informacyjną  tzw. znak jakości, który obliguje je do przestrzegania zasad francuskiej i Europejskiej Karty Informacji Młodzieżowej. Znak jakości gwarantuje wszystkim młodym ludziom dostęp do wysokiej jakości, obiektywnych i wiarygodnych informacji. Prawo do posiadania znaku jest odnawiane co trzy lata. Centra oceniane są w takich kategoriach jak witanie odbiorców w przyjazny sposób, usługi informacyjne i doradcze, wykorzystanie narzędzi wzmacniających jakość usług, dbałość o ciągłe udoskonalanie świadczonych usług. Ponadto CIDJ prowadzi regularne badania służące zdobywaniu wiedzy na temat zachowań młodzieży związanych poszukiwaniem informacji.  

Francja jest członkiem Europejskiej Agencji Informacji i doradztwa dla Młodzieży (ERYICA). Dlaczego? 

Członkostwo w ERYICA wzmacnia nas na poziomie europejskim i krajowym. Dzielimy się doświadczeniami, korzystamy z wartościowych źródeł informacji, uczestniczymy w szkoleniach i seminariach, realizujemy projekty międzynarodowe. Wraz z innymi francuskojęzycznymi członkami Agencji opracowaliśmy zestaw narzędzi zapobiegających przemocy i ekstremizmom młodzieży poprzez działania informacyjne. Co roku 17 kwietnia wspólnie organizujemy wydarzenia w ramach Europejskiego Dnia Informacji Młodzieżowej promując zagadnienia związane z naszą działalnością. W tym roku Dzień będzie poświęcony mediom i umiejętnościom korzystania z informacji.

Na koniec wróćmy do poziomu krajowego. Misja informacji młodzieżowej we Francji to…

Nieodpłatne wspieranie i wzmacnianie potencjału wszystkich młodych ludzi. Jesteśmy wyjątkową siecią, działającą bezpośrednio z młodymi ludźmi, których informujemy o wszystkim, co wiąże się z ich autonomią. Wspieramy młodzież na wszystkich szczeblach rozwoju w takich obszarach jak praca, szkolenia, prawa, mobilność międzynarodowa, obywatelstwo czy zdrowie. Nasza misja jest zgodna z interesem publicznym i oficjalnie uznawana przez państwo.

*Claire Conlon koordynatorka Eurodesku w Francji, kieruje wydziałem ds. europejskich i międzynarodowych w Centrum Informacji i Dokumentacji Młodzieżowej (Centre d'Information et de Documentation Jeunesse – CIDJ).

stopka strony