Wyjść z kryzysu silniejszym


Eurodesk postanowił zbadać wpływ pandemii na należące do tej sieci organizacje. Na pytania ankiety opracowanej przez biuro Eurodesku – Eurodesk Brussels Link – odpowiedziało 90 uczestników z 18 krajów.

Z badania wynika, że w 2020 r. centra informacji młodzieżowej należące do sieci Eurodesk pozostawały zamknięte średnio przez 17 tygodni. W świadczonej w tym czasie pracy zdalnej największymi wyzwaniami były problemy techniczne i dotyczące sprzętu. Pracownikom brakowało też kompetencji, które ułatwiłyby przeniesienie działań ze świata realnego do wirtualnego, a także środków – tylko 11% organizacji otrzymało wsparcie finansowe z funduszy przeznaczonych na walkę z pandemią. 

Ankietowani narzekali też na pogorszenie warunków i zwiększenie ilości pracy. Na spadek koncentracji skarżyło się 32%, na zmniejszenie motywacji – 39% osób. Więcej pracowało 42% – głównie z powodu dużej liczby spotkań wirtualnych. U wielu konsultantów informacji młodzieżowej praca zdalna zaburzyła granicę między życiem prywatnym a zawodowym, pogłębiła też deficyt interakcji społecznych. 

Aż 82% organizacji włączyło do swojej oferty nowe aktywności skierowane do młodzieży, jak quizy online, gry, wirtualne zawody, spotkania o nieformalnym charakterze i audycje radiowe. Najbardziej inspirujące dla odbiorców okazały się wydarzenia z udziałem wolontariuszy, podczas których dzielili się oni doświadczeniami z projektów. Ponieważ najważniejszym narzędziem do komunikacji z młodymi stały się media społecznościowe, wiele organizacji skupiło się na obecności na tych platformach. 

Pandemia diametralnie zmieniła również metody pracy w sektorze informacji młodzieżowej. Powszechne stało się korzystanie z narzędzi cyfrowych. Codzienne użycie aplikacji Zoom wzrosło z 7% do 62%, a mediów społecznościowych z 76% do 89%. Popularność aplikacji Kahoot wzrosła ponadczterokrotnie. 

Zwiększenie wykorzystania narzędzi cyfrowych nie przełożyło się jednak na efektywność pracy. 60% ankietowanych stwierdziło, że trudno wejść w interakcję z młodymi ludźmi, bazując wyłącznie na narzędziach cyfrowych. Trudności te miały wpływ na dotarcie do młodzieży z mniejszymi szansami (70% respondentów miało z tym problemy). 

A co w największym stopniu motywowało respondentów do działań? Świadomość, jak ważny cel przyświecał ich wysiłkom. Jak podkreślił jeden z ankietowanych: „Poziom motywacji przez cały czas był wysoki, ponieważ wiedzieliśmy, że mierzymy się z globalnym wyzwaniem, i zdawaliśmy sobie sprawę, jak ważna w tym czasie jest rola osób pracujących z młodzieżą”. 

Tak jak naukowcom w kilka miesięcy udało się opracować szczepionkę na COVID-19, tak i pracownicy sektora informacji młodzieżowej – jak potwierdziły wyniki ankiety – potrafili błyskawicznie zareagować na wyzwania. Zaadaptowali się do nowej rzeczywistości i rozwinęli nowe umiejętności. Wierzę, że informacja młodzieżowa wyjdzie z kryzysu silniejsza, by w postpandemicznych czasach dawać młodym ludziom nadzieję.

Audrey Frith
Dyrektorka biura Eurodesk Brussels Link

Artykuł ukazał się w kwartalniku ,,Europa dla Aktywnych".

#WyjśćZKryzysuSilniejszym #AudreyFrith

stopka strony