Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Dni otwarte: Erasmus+ Edukacja dorosłych, Akcja 1 i 2


FRSE zaprasza organizacje zainteresowane złożeniem wniosku dot. mobilności osób, partnerstw współpracy lub partnerstw na małą skalę na spotkania informacyjne online. 

Celem indywidualnych konsultacji jest omówienie pomysłów na projekty oraz wyjaśnienie wątpliwości odnośnie do zasad programu i procesu wnioskowania.

Konsultacje przeznaczone są dla organizacji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych, np. instytucji kultury, szkół ogólnokształcących dla dorosłych, uniwersytetów trzeciego wieku, uniwersytetów ludowych, organizacji pozarządowych. 

Dni otwarte odbędą się w formule online na platformie MS Teams w terminach:

  • dla Akcji 1: 13 lutego 2023 (poniedziałek);
  • dla Akcji 2: 22 lutego 2023 (środa) i 1 marca 2023 (środa).

Aby zapisać się na konsultacje, należy wypełnić formularz rejestracyjny.

Liczba miejsc jest ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Dzień przed planowaną konsultacją otrzymają Państwo link do logowania. Konsultacje są bezpłatne.

stopka strony