Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Staże w biurze Europejskiego Inspektora Ochrony Danych


Do 31 stycznia absolwenci studiów licencjackich mogą aplikować na staże w biurze Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Nie warto z tym zwlekać, bo to dosyć czasochłonna procedura. 

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EDPS) to niezależny organ, który stoi na straży bezpieczeństwa danych osobowych obywateli UE. Jego siedziba mieści się w Brukseli. 

Kto może aplikować

O staż w EDPS ubiegać się mogą osoby, które ukończyły co najmniej studia licencjackie oraz znają angielski, francuski lub niemiecki. 

EDPS na staże przyjmuje głównie studentów i absolwentów kierunków związanych z jego działalnością, czyli m.in. prawa, technologii informacyjnej czy administracji. Twoje szanse mogą zwiększyć m.in. studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych.

Dofinansowanie

Pensja stażysty wynosi 1350 euro miesięcznie.

Formalności aplikacyjne

Rekrutacja na staże w EDPS odbywa się poprzez stronę programu stażowego Komisji Europejskiej. Wypełniając formularz aplikacyjny należy wskazać EDPS jako instytucję pierwszego wyboru.

Oferta pochodzi ze strony: https://edps.europa.eu/careers_en

stopka strony