Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Prestiżowy staż w delegaturach UE


Konkurencja jest ogromna, ale jest o co walczyć! Dwie młode osoby z Polski zostaną wybrane na staż w jednej z delegatur UE. Kuszą nie tylko zarobki, ale i możliwość zdobycia niezwykłego doświadczenia.

Cel

Program Junior Professionals in Delegation (JPD) umożliwia młodym ludziom zdobycie doświadczenia w pracy w delegaturach UE, znajdujących się na całym świecie.

Młodzi specjaliści mogą pracować w sekcji:
1. Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) – zadania polityczne, prasowe i informacyjne.
2. Komisji Europejskiej (KE) – zadania związane z zarządzaniem pomocą, handlem, sprawami ekonomicznymi, etc.

Staże trwają 12 miesięcy z możliwością ich przedłużenia.

Kto może aplikować

  • obywatele Unii Europejskiej;
  • absolwenci studiów magisterskich;
  • osoby znające język angielski i/lub francuski w stopniu zaawansowanym (znajomość innych języków będzie atutem).
Ważnym kryterium branym pod uwagę na etapie selekcji będzie wykazanie się dodatkowym doświadczeniem zawodowym, wolontariackim lub też posiadanie na swoim koncie publikacji, itp.

Dofinansowanie

Na miesięczne wynagrodzenie stażysty składa się:

  • miesięczny grant w wysokości 1419 EUR;
  • miesięczny dodatek mieszkaniowy w wysokości 1092 EUR;
  • miesięczny dodatek związany z warunkami życia - od 10% do 35% w zależności od delegatury;
  • jednorazowy dodatek adaptacyjny w wysokości 2,184 EUR, przyznawany na początku stażu;
  • zwrot kosztów podróży za każdy okres 12 miesięcy stażu - 2730 EUR;
  • 728 EUR na pokrycie kosztów ubezpieczenia za każdy okres 12 miesięcy stażu.

Dodatkowe informacje

Dowiedz się więcej z bazy grantów Eurodesk.

stopka strony