Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Staże w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego


Jeszcze przez kilka dni możesz wziąć udział w rekrutacji na staże w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego. Zainteresowany? Nie zwlekaj, aplikuj!

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) działa m.in. na rzecz zminimalizowania ryzyka wypadków z udziałem ludzi oraz kontroluje stan zanieczyszczenia wód. Jednak żeby praktykować w EMSA nie trzeba mieć wykształcenia stricte związanego z morzem. Chociaż studia lub doświadczenie zawodowe związane z obszarem działalności Agencji z pewnością zadziałają na korzyść kandydata podczas rekrutacji.  

Kto może aplikować

O staże w tej instytucji mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia co najmniej I stopnia oraz świetnie znają anielski i inny język UE. 

Dofinansowanie

Stażyści EMSA otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.119,91 euro. Mogą również starać się o zwrot kosztów podróży do/z miejsca odbywania stażu.

Staże rozpoczynają się 1 marca 2022 i trwają 6 miesięcy. Siedziba EMSA mieści się w Lizbonie.

Więcej informacji o stażach w EMSA znajdziesz w bazie grantów Eurodesku.

stopka strony