Granty -

Dobra Drużyna PZU


Ogólnopolski program mający na celu ochronę zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia. Polega na dofinansowaniu organizacji amatorskich zajęć, obozów, turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnością.

Cel

 • propaguje zdrowy styl życia,
 • pobudza do ruchu dzieci, których prawidłowy rozwój fizyczny zakłóciła pandemia,
 • kształtuje odpowiednie nawyki i postawy społeczne wśród najmłodszych sportowców,
 • wpływa na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży aktywnej sportowo, w tym z niepełnosprawnościami,
 • wspiera rozwój sportu dzieci i młodzieży w mniejszych ośrodkach z ograniczonym dostępem do środków finansowych.

Kto może aplikować

Podmioty działające na rynku sportowym, które zajmują się organizacją zajęć, obozów, turniejów oraz zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, w szczególności:

 • stowarzyszenia i fundacje,
 • kluby i związki sportowe,
 • uczniowskie kluby sportowe, ludowe zespoły sportowe,
 • kluby sportowe działające jako spółki akcyjne lub spółki z o.o.

Zasady

Środki w programie prewencyjnym będą dofinansowaniem celowym i będzie je można przeznaczyć na:

 • zakup sprzętu i strojów sportowych,
 • wynajem obiektów na treningi, organizację zawodów,
 • udział w turniejach i zawodach sportowych, m.in. transport i wpisowe,
 • organizację zawodów, m. in. nagrody, obsługę sędziowską, obsługę medyczną, zakup napojów dla uczestników,
 • inne koszty związane z organizacją zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – musi je zatwierdzić pracownik Zespołu Prewencji i ująć je w umowie.

Formalności aplikacyjne

Formularz aplikacyjny.

Dofinansowanie

I próg – 5 000 zł

II próg – 10 000 zł

III próg – 15 000 zł

Dodatkowe informacje

Regulamin konkursu.

Więcej informacji na stronie konkursu.

#dobradrużyna #pzu #granty #aktywizacjadzieci #zdrowystylżycia #sport #aktywność

stopka strony