Granty -

Laboratoria przyszłości


Dzięki temu programowi szkoły podstawowe, ogólnokształcące i artystyczne w całej Polsce otrzymają środki finansowe na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości.

Cel

Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kto może aplikować

Obecnie program obejmuje podstawowe szkoły publiczne oraz niepubliczne

Szkoły podstawowe niepubliczne mogą składać wnioski za pośrednictwem strony www.gov.pl/laboratoria/dyrektor-szkoly do 31 maja 2022 r.

W dalszej kolejności, w najbliższych miesiącach, do programu zostaną włączone szkoły ponadpodstawowe – Licea Ogólnokształcące, Technika i Szkoły Branżowe. Dzięki temu, Program trafi do wszystkich uczniów w Polsce – blisko 5 milionów uczniów, w około 20 000 szkół i placówek oświatowych. 

Dla właściwego określenia potrzeb szkół ponadpodstawowych, przygotowany zostanie specjalny katalog wyboru wyposażenia. 

Zasady

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia

Dofinansowanie

W ramach tej inicjatywy, blisko 12 000 szkół z całej Polski ubiega się o środki w wysokości:

  • 30 000 złotych – w przypadku szkół do 100 uczniów (jest ich 3627 a uczy się w nich 220 434 uczniów)
  • 60 000 złotych – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów (jest ich 3083 a uczy się w nich 436 796 uczniów)
  • 70 000 złotych – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów (jest ich 606 a uczy się w nich 131 811 uczniów)
  • 300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów (jest ich 4503 a uczy się w nich 2 070 668 uczniów).

Oznacza to, że dla każdej szkoły samorządowej w Polsce przeznaczono co najmniej 300 zł na ucznia. Mniejsze szkoły otrzymały dodatkowe wsparcie finansowe odzwierciedlające ich potrzeby, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o programie na stronie internetowej MEN.

Harmonogram programu.

Odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące programu Laboratoria Przyszłości udzieli Infolinia dostępna pod numerem +48 222 500 144, która działa w godzinach 6:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku i 8:00 – 18:00 w soboty i w niedziele.  

stopka strony