Granty -

Sport na start


Sport na Start to program Fundacji BGK, który ma na celu kształtowanie wśród młodych ludzi nawyku aktywnego wypoczynku i popularyzacji rywalizacji opartej o odpowiedzialność oraz sprawiedliwość.  

Cel

Celem programu jest, by dzieci w mniejszych miejscowościach mogły mieć możliwość trenowania dyscyplin, które ze względu na odległość od większych miast lub też ze względu na  brak potrzebnego sprzętu nie są dostępne w ich lokalnej społeczności.

Kto może aplikować

 • Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
 • Szkoły podstawowe,
 • Fundacje i stowarzyszenia,
 • Kluby sportowe,
 • Domy kultury,
 • Jednostki samorządu terytorialnego (Np: gmina)

Zasady

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

 • przygotowanie oraz prowadzenie treningów, organizacji turniejów sportowych, sprzętu sportowego (np. piłki, rękawice), nagród rzeczowych (np. pucharów);
 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji Projektu;
 • wynajem sali, obiektu sportowego;
 • usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 złotych brutto (słownie: pięćset złotych 00/100);
 • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 1000,00 złotych brutto (słownie: tysiąc złotych 00/100).

W programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane na kwotę 15 000,00 zł. 

Formalności aplikacyjne

Formularz aplikacyjny.

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie o konkursie.

Opiekun projektu:

Krystian Ciempka
e-mail: krystian.ciempka@fundacjabgk.pl

Ogłoszenie wyników w dniu 15 czerwca 2023 r.

#sportnastart #BKF #aktywnoscfizyczna #popularyzacjasportu #aktywnośćfizycznadzieci

stopka strony