Talenty Jutra


Fundacja Empiria i Wiedza zaprasza młodych naukowców i wynalazców w wieku 19-25 lat do udziału w programie grantowym „Talenty Jutra”.

Cel

Celem konkursu jest inspirowanie młodych ludzi do innowacji, inwencji, realizacji projektów naukowo-badawczych w naukach ścisłych i medycynie.

Kto może aplikować

W Konkursie mogą brać udział osoby w wieku 19-25 lat będące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasady

Wnioskodawca może zgłosić tylko oryginalną pracę naukowo-badawczą lub wynalazek w jednej z poniższych kategorii:

  • biotechnologia,
  • informatyka i nauki inżynieryjno-techniczne,
  • nauki biologiczne oraz medycyna, nauki o zdrowiu,
  • nauki chemiczne oraz nauki o Ziemi i środowisku,
  • nauki fizyczne i astronomia,
  • projekty interdyscyplinarne w kategorii 3W (projekt może dotyczyć poszczególnego zasobu – woda, wodór, węgiel – lub być synergiczny).

Zgłoszone projekty muszą być w fazie realizacji. Dofinansowanie może być przyznane m.in. na kontynuację i/lub rozszerzenie obszaru badań naukowych czy rozwinięcie/udoskonalenie wynalazku. Dofinansowanie nie będzie przyznane na projekty, które są dopiero w fazie pomysłu.

Formalności aplikacyjne

Wnioski należy składać do 30 września 2023 roku za pośrednictwem generatora wniosków na stronie generator.empiriaiwiedza.pl.

Dofinansowanie

Jeden projekt może otrzymać dofinansowanie w wysokości 25 000 złotych.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji.

#Konkurs #Grant #TalentyJutra #FundacjaEmpiriaiWiedza

stopka strony