Eurodesk: tak było w 2019 r.

W 2019 r. działania Eurodesku dotarły do 1,5 miliona młodych ludzi w 36 krajach. Chcesz dowiedzieć się, co jeszcze działo się w naszej sieci? Najnowszy raport, podsumowujący poprzedni rok, jest już dostępny! 


Roczny raport Eurodesku, przygotowany przez Eurodesk Brussels Link, streszcza działania europejskiej sieci i jej 36 krajowych oddziałów, w tym Polski. Poszczególne rozdziały publikacji podsumowują najważniejsze zeszłoroczne inicjatywy: szkolenia zorganizowane dla pracowników młodzieżowych, zawarte partnerstwa czy wspieranie unijnych inicjatyw młodzieżowych. Z raportu można dowiedzieć się także więcej o Eurodeskowym networkingu: "Praca w Eurodesku dała mi możliwość spotkania z niezwykłymi ludźmi, którzy pozwolili mi zrozumieć najważniejsze idee polityki młodzieżowej. Bycie w sieci jest wielkim przywilejem" - mówił Nikola Rakidziev z Eurodesku w Północnej Macedonii.

Jako polski oddział Eurodesku, w 2019 r.:
- wydaliśmy publikację „Międzynarodowy wolontariat młodzieży”,
- wyprodukowaliśmy dwie gry: „Time to Move” i „Euroszanse”,
- nasze działania dotarły do ponad 40 tysięcy osób,
- po raz 6 zorganizowaliśmy kampanię Time to Move, podczas której odbyło się 146 wydarzeń,
- zorganizowaliśmy 7 szkoleń, w tym jedno międzynarodowe.

Raport dostępny jest tutaj.

#eurodesk    #sieć    #networking

stopka strony