Nowy, zielony Europejski Korpus Solidarności

Tysiące przyszłych wolontariuszy z całej Europy mają co świętować! Wystartowała nowa edycja Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021-2027, a jej budżet wynosi ponad miliard euro.


Europejski Korpus Solidarności (EKS) to program dla młodych ludzi i organizacji, którzy chcą się zaangażować działania solidarnościowe w różnych obszarach – od pomocy pokrzywdzonym przez działania na rzecz zdrowia i środowiska, aż do pomocy humanitarnej w całej UE i poza nią.

Priorytetami nowego programu są włączenie społeczne i różnorodność – tak, by w projekty angażowały się także osoby z mniejszymi szansami. W latach 2021-2027 EKS będzie szczególnie promował działania na rzecz środowiska, a także te, które rozwijają umiejętności cyfrowe.

Kolejną zmianą jest rozszerzenie programu EKS o działania wolontariackie wspierające pomoc humanitarną w oparciu o program „EU Aid” w krajach trzecich. Ten obszar programu będzie otwarty dla młodych ludzi w wieku od 18 do 35 lat.

Z kolei staże i miejsca pracy, które były działaniem w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności 2018-2020, w nowej edycji programu nie będą kontynuowane.

Więcej informacji

#eks    #wolontariat    #solidarność    #europa

stopka strony