News -

Wskaźniki strukturalne służące monitorowaniu edukacji

Eksperci Eurydice przeanalizowali ponad 20 kluczowych wskaźników strukturalnych dotyczących polityki edukacyjnej oraz zestawili najważniejsze reformy od początku roku szkolnego i akademickiego 2014/15.


W tegorocznej edycji raportu przeanalizowano ponad 20 kluczowych wskaźników strukturalnych dotyczących polityki edukacyjnej w czterech obszarach:
 

  • wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem;
  • osiągnięć w zakresie umiejętności podstawowych;
  • przedwczesnego kończenia kształcenia i szkolenia;
  • szkolnictwa wyższego.

Dodatkowo opracowanie zawiera krótki przegląd najważniejszych reform od początku roku szkolnego i akademickiego 2014/15.

Aktualizacja wskaźników strukturalnych w 2021 r. obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE, a także Bośnię i Hercegowinę, Islandię, Liechtenstein, Czarnogórę, Macedonię Północną, Norwegię, Serbię i Turcję.

Raport został opracowany na potrzeby Komisji Europejskiej jako wsparcie i uzupełnienie dla tegorocznej edycji Monitora Edukacji, gdzie znajdują się dane dotyczące krajów Unii Europejskiej.

Publikację można pobrać bezpłatnie ze stron KE.

#Eurydice    #Raport    #Publikacja    #Edukacja

stopka strony