News -

Wszystko o edukacji i szkoleniach

Monitor Kształcenia i Szkolenia to sztandarowa publikacja Komisji Europejskiej na temat stanu edukacji w UE. Najnowsza edycja skupia się na zagadnieniach związanych z realizowaniem potencjału jednostek w edukacji.


Twórcy Monitora Kształcenia i Szkolenia już dziesiąty rok z rzędu zgromadzili w jednej publikacji dane opisujące zmiany w krajowych systemach kształcenia i szkolenia w całej Unii Europejskiej (UE).

Metodologia, według której powstaje publikacja opiera się na systematycznych pomiarach postępów poszczególnych krajów w realizacji strategicznych celów edukacyjnych i szkoleniowych w ramach Europejskiego Obszaru Edukacji (2021–2030).

W monitorze analizowane są najważniejsze wyzwania w dziedzinie edukacji i ostatnie zmiany w strategiach i programach edukacyjnych na szczeblu unijnym i krajowym. Publikacja zwraca również uwagę na instrumenty polityczne, które pomogłyby lepiej dostosować europejskie systemy edukacji do potrzeb społecznych i potrzeb rynku pracy. Edycja 2021 w centrum uwagi stawia zagadnienia związane z realizowaniem potencjału jednostek w edukacji.

Monitor Kształcenia i Szkolenia 2021 można bezpłatnie pobrać ze stron KE.

#KomisjaEuropejska    #MonitorKształceniaiSzkolenia

stopka strony