News -

Raport z realizacji strategii Youth2030

Na stronie Organizacji Narodów Zjednoczonych jest już dostępna najnowsza publikacja informująca o najważniejszych postępach i osiągnięciach w realizacji strategii Youth 2030.


Strategia ONZ na rzecz młodzieży to zestaw podstawowych wytycznych w zakresie pracy z młodzieżą i na jej rzecz w takich wymiarach jak m.in.: prawa człowieka, bezpieczeństwo, rozwój, edukacja.

Autorzy opisują działania, które zostały podjęte w realizacji wyznaczonych priorytetów. Porównują również dane z poprzednimi raportami z 2021 i 2020 roku oraz wyznaczają cele na rok 2024. W raporcie opisano także kwestie dt. finansowania i transparentności projektów. Podkreślają również znaczące zaangażowanie młodzieży w realizację strategii oraz postępy. poczyniony w zapewnianiu ich aktywnego udziału w procesach decyzyjnych ONZ.

Youth2030: Progress Report 2023 to już trzeci raport podsumowujący stan realizacji strategii. Publikacja stanowi ważny kamień milowy w ocenie postępów, ponieważ od ogłoszenia strategii minęło już pięć lat.

Raport można pobrać bezpłatnie tutaj.

#Raport    #Strategia    #Realizacja    #Youth2030

stopka strony