News -

Nauczyciele w Europie

Eurydice zaprasza do lektury najnowszego raportu poświęconego pracy europejskich nauczycieli. Publikację można pobrać bezpłatnie z Czytelni FRSE. 


Raport Teachers in Europe (Nauczyciele w Europie) pokazuje w jaki sposób krajowe polityki i regulacje prawne mogą wspierać nauczycieli w wykonywaniu obowiązków zawodowych i prezentuje dane w takich obszarach jak kształcenie nauczycieli, warunki pracy, przebieg kariery zawodowej, doskonalenie zawodowe, ocena pracy, udział w służbowych wyjazdach zagranicznych oraz ogólne samopoczucie dotyczące sytuacji zawodowej, w tym poziom stresu. Publikacja łączy dane zebrane przez Eurydice podczas analizy regulacji prawnych z wynikami międzynarodowych badań OECD (TALIS).

Raport można pobrać bezpłatnie z Czytelni FRSE.

Opis publikacji pochodzi ze stron Czytelni FRSE.

#Eurydice    #CzytelniaFRSE    #Publikacje

stopka strony