Ми з Вами!


Trzy lata temu Ukraina dołączyła do Eurodesku. Mało który kraj wykazywał się takim zaangażowaniem i gorliwością w zdobywaniu wiedzy na temat działalności sieci – pisze Wawrzyniec Pater, koordynator Eurodesk Polska.

Ten tekst piszę cztery dni po rozpoczęciu inwazji. Kijów ciągle niezdobyty, ukraińskie kobiety i dzieci uciekają do Polski, mężczyźni wracają do ojczyzny. By walczyć. Przywódcy krajów cywilizowanego świata z bólem rezygnują z tanich węglowodorów i zysków ze sprzedaży luksusowych torebek. Ukraińcy giną za to, by ich kraj mógł przystąpić do Unii Europejskiej i NATO. Trudno w to wszystko uwierzyć, trudno przestać myśleć, trudno otrząsnąć się z przygnębienia.  

Putin boi się, że Rosjanie  zostaną „zainfekowani” europejskimi wartościami. I słusznie. To o nie walczą Ukraińcy, to one przyświecały protestującym nie tak dawno na Białorusi. Zapewne, choć trudno to dokładnie zmierzyć, wpływ na postawy Ukraińców czy Białorusinów miały umożliwiające wymianę myśli i doświadczeń unijne programy edukacyjne. Nawet jeśli korzysta z nich niewielka część obywateli krajów należących do tzw. Partnerstwa Wschodniego, to w większości są to ludzi młodzi, którzy idee i wartości absorbują najszybciej. I chętnie dzielą się nimi z innymi.  

Trzy lata temu lat temu Ukraina dołączyła do Eurodesku. I choć jej członkostwo w przeciwieństwie do większości pozostałych państw nie wiązało się z jakimkolwiek unijnym wsparciem finansowym,  mało który kraj przystępujący do sieci wykazywał się takim zaangażowaniem i gorliwością w zdobywaniu wiedzy na temat działalności Eurodesku. Niemal natychmiast po przyłączeniu Ukraina chciała zorganizować międzynarodowe spotkanie Eurodesku. Andrij, koordynator ukraińskiego Eurodesku, działającego przy Ukraińskiej Radzie Młodzieży, kilkukrotnie proponował mi wspólne działania. Gdy pojawiła się możliwość wyjazdu polskich konsultantów na wizyty studyjne, był pierwszym, który głosił gotowość jej zorganizowania. Chciał czerpać z naszych doświadczeń i stworzyć ukraińską sieć według polskiego modelu. Początkiem współpracy miała być planowana na początek kwietnia wspólnie z Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu wizyta studyjna osób odpowiadających za Eurodesk w Ukrainie i Gruzji. Kolejnym etapem miało być szkolenie dla  przedstawicieli ukraińskich i gruzińskich punktów regionalnych…  

Dzień po ataku Andrij napisał do całej sieci prośbę o wsparcie i wezwanie unijnych i krajowych instytucji, by podjęły działania przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W odpowiedzi stowarzyszenie Eurodesk przygotowało i rozpowszechniło w mediach społecznościowych stanowisko. Czytamy w nim m.in.: „Eurodesk solidaryzuje się z obywatelami Ukrainy, ukraińskim partnerami Eurodesku i wszystkimi młodymi mieszkańcami Ukrainy. Wasze cierpienie i walka to także nasza tragedia. Jesteśmy z Wami”.

Europejskie Biuro Eurodesku cały czas pozostaje w kontakcie z ukraińskim partnerami - Andrijem i Natalią. Na ten moment są bezpieczni.

Wawrzyniec Pater
Koordynator sieci Eurodesk Polska

Felieton ukazał się w kwartalniku ,,Europa dla Aktywnych".

#МизВами! #WawrzyniecPater #Felieton

stopka strony