Weź udział -

Opublikowane przez: Education Agency For Development And Innovation - Idea Not-For-Profit Sp. z o.o.

Spotkanie informacyjne punktu EURODESK Łomża


Już w poniedziałek 25 października 2021 o godzinie 16:00 Education Agency for Development and Innovation – IDEA not-for-profit Sp. z o.o. zaprasza na spotkanie informacyjne działającego na terenie miasta Łomża punktu EURODESK! 

Szczegóły Spotkania

Spotkanie ma na celu zapoznanie lokalnej społeczności z bogatymi możliwościami wsparcia oferowanymi przez regionalny punkt i sieć EURODESK. 

Niestety nadal rzesza młodych ludzi z Łomży i okolic nie zna zakresu działań oraz korzyści płynących ze znajomości oferty Eurodesku. Szczególnie sprzyja temu inauguracja roku akademickiego oraz związany tym start różnego rodzaju programów, akcji mobilności, staży czy praktyk (także międzynarodowych).

Studenci z regionu często są nieświadomi jak wiele szans i sposobności na zdobycie wyjątkowych doświadczeń i wiedzy omija ich właśnie poprzez niewiedzę. W związku z tym organizatorzy wychodzą im naprzeciw organizując spotkanie, na którym przedstawią najważniejsze korzyści i zasady współpracy między młodzieżą, punktem konsultacyjnym a szeregiem ofert skierowanych do młodych ludzi. 

Rejestracja

W związku z ograniczoną liczbą miejsc należy wypełnienić formularz rejestracyjny, w celu uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym punktu konsultacyjnego EURODESK Łomża. link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTYmAzfYNqQB-XlV0VkUJv7tamPF2fYwBbTkScXQ_UV7G19w/viewform?usp=sf_link 

Opłaty uczestników

  • Udział bezpłatny

Koordynator (os. odpowiedzialna za ofertę)

Eurodesk Łomża
e-mail: lomza@eurodesk.eu
stopka strony