Granty -

Staże w Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)


Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii oferuje zaledwie kilka płatnych staży na rok. Dla zdeterminowanych pozostają staże bezpłatne lub takie, których koszty pokrywają podmioty trzecie. Rekompensatą może być miejsce stażu – siedziba Centrum mieści się w Lizbonie.

UWAGA: z powodu pandemii nabór na staże w 2021 roku został zawieszony.

Głównym zadaniem Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) jest dostarczanie państwom członkowskim UE informacji na temat zapobiegania narkomanii, sposobów leczenia, skali zażywania narkotyków, przestępczości związanej z narkotykami, postaw społecznych wobec osób uzależnionych itp. Raz na rok Centrum publikuje raport na temat narkotyków i narkomanii. A pod koniec roku – informacje o możliwościach odbycia stażu.

Kto może aplikować

Aplikować mogą osoby, które:

  • są absolwentami uczelni wyższej;
  • bardzo dobrze znają język angielski.

Zasady

Staże trwają od 3 do 8 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy) przy czym staże płatne trwają co najmniej 6 miesięcy.

Wynagrodzenie za staże płatne wynosi 960 €, agencja zwraca też koszty podróży.

Formalności aplikacyjne

Należy utworzyć swój profil na stronie EMCDDA, a następnie skorzystać z aplikacji do e-rekrutacji. Podczas wypełniana formularza rekrutacyjnego należy wskazać, czy jest się zainteresowanym opcją płatnego lub bezpłatnego stażu, lub czy będzie się opłacanym przez strony trzecie.

Terminy naborów na staże publikowane są na bieżąco na stronach EMCDDA.

Więcej informacji.

#praktyki #staże #administracja #ue #narkomania #drugs

stopka strony