Staże w Europejskim Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (CEDEFOP)


Płatny staż w Europejskim Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (CEDEFOP) dla absolwenta studiów wyższych, doktoranta lub osoby, która niedawno ukończyła studia i rozpoczyna nową karierę zawodową.

Dzięki praktykom stażyści w CEDEFOP:
- Poznają cele i problemy związane z rozwojem kształcenia i doskonalenia zawodowego w kontekście integracji europejskiej
- dowiedzą się jak wygląda praca w CEDEFOP - zdobędą doświadczenie zawodowe
- będą mieli okazję w praktyce wykorzystać wiedzę zdobytą podczas studiów.

Program stażowy obejmuje m.in. następujące obszary:
- zarządzanie kronikami w biurze dyrektora
- analizy prawne
- ochrona danych
- komunikacja, informacja, upowszechnianie
- projektowanie graficzne
- wczesne kończenie nauki
- zarządzanie stroną internetową
- Europass
- IT
- edukacja i szkolenie zawodowe
- statystyki

Kryteria:

- Kandydaci na stażystów muszą pochodzić z państw członkowskich UE lub państw kandydujących
- Kandydaci na stażystów nie powinni wcześniej korzystać ze szkoleń oferowanych przez inne instytucje europejskie
- Kandydaci na stażystów powinni legitymować się dyplomem ukończenia pierwszego cyklu studiów uzyskanym przed ostatecznym terminem nadsyłania aplikacji o staż
- Kandydaci na stażystów pochodzący z państw członkowskich UE powinni znać co najmniej dwa oficjalne języki Wspólnoty, w tym język angielski. Kandydaci z państw kandydujących powinni znać co najmniej język angielski.
- Aplikacje należy składać online

Granty szkoleniowe:
Stażyści otrzymują grant w wysokości 1067 euro miesięcznie. Osoby niepełnosprawne mogą dodatkowo otrzymać dodatek w wysokości 50% podstawowej sumy grantu. 

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora.
 

#absolwenci #praktyki #studenci #kształcenie #szkolenia #praktyki

stopka strony